Heimolen

Bewoners Heimolen zijn verkeersoverlast zat: ‘Soms begint het om zes uur ‘s morgens’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Inwoners van Heimolen zijn de verkeersoverlast meer dan beu. Met name de landbouwvoertuigen die door het gehucht rijden zijn de bewoners een doorn in het oog. Een nieuw aan te leggen weg kan volgens hen een oplossing zijn. Maar de kans dat die weg er op korte termijn komt lijkt erg klein.

Het probleem is er al jaren, zegt Gerard Kamp van Bewonerscomité Heimolen. Volgens de voorzitter wordt het probleem steeds erger. “Landbouwverkeer wordt steeds groter, steeds massiever en het blijft hard rijden. Dat zorgt met name voor de bewoners die vlak aan de straat wonen voor flink wat overlast. Soms begint het om zes uur ‘s morgens en gaat het tot twaalf uur door.”

Waarom rijdt dat verkeer dan dwars door het gehucht? Dat komt omdat Heimolen praktisch de enige verbinding is voor verkeer tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide dat niet over de snelweg wil of kan. “Huijbergen is voor het landbouwverkeer afgesloten en als het over de Olympialaan zou moeten, dan zou je het probleem alleen maar verplaatsen”, zegt Kamp.

Kamp en zijn buurtgenoten (waaronder wijlen Ton Hermus) hebben een boekwerk gemaakt met daarin mogelijkheden om de verkeersoverlast te laten verminderen. Naast wegversmallingen en drempels is er zelfs nagedacht over het aanleggen van een nieuwe weg.

Alle partijen waren enthousiast over deze oplossing

Een alternatieve route zou ervoor zorgen dat het verkeer om Heimolen heen kan rijden, in plaats van er doorheen. De weg zou in het verlengde van de Groot Molenbeekseweg moeten komen. Dat is een parallelweg langs snelweg A4. “We hebben daarover overleg gehad met de gemeente, grondeigenaren, landbouworganisatie ZLTO en de stichting leidingstraat. Al die partijen waren enthousiast over deze oplossing”, zegt Gerard Kamp.

Alle lichten lijken dus op groen te staan. Waarom is die weg er dan nog niet? “Er is altijd -zeker voor de gemeente Bergen op Zoom- een groot probleem. Dat zijn de financiën. We hebben de oplossing becijfert op 1,3 miljoen euro. Hoe we daar een oplossing voor vinden dat weet ik nog niet. Daarvoor zouden we in een projectgroep in overleg moeten met de gemeente en ZLTO.”

Om passanten te attenderen op hun snelheid heeft de gemeente borden geplaatst en lijnen aangebracht. Ook staat een drempel op de planning. Leden van het comité vrezen dat het daarbij zal blijven. “Het stoort ons dat bij de gemeente de maatregelen bij de Heimolen nog niet in de meerjarenplanning staan. Er wordt hier het normale onderhoud gepleegd, en verder niet. Het moet in de meerjarenplanning.”

De gemeente Bergen op Zoom bevestigt dat het aanleggen van een drempel op de planning staat, evenals het aanbrengen van 30km-symbolen op het wegdek. Een aantal voorgestelde maatregelen vindt de gemeente (financieel) onuitvoerbaar of onwenselijk. Een aantal maatregelen zijn genomen door de gemeente: “Geel waarschuwingsbord met ‘u nadert een 30 km/h zone geplaatst. Borden ‘gevaarlijk kruispunt’ geplaatst ter hoogte van de kruising Nieuwebaan. Komborden verplaatst. Voorrangsregeling geplaatst bij westelijke komgrens. 30 km/ herhalingsbord geplaatst. Stopverboden geplaatst inclusief boomstammen op de Oude Postbaan.”