Roosendaal

Bewoners van kwetsbare wijken in Roosendaal aangemoedigd voor coronaprik

bron: Omroep Brabant bron: Omroep Brabant

Priktwijfelaars in kwetsbare wijken moeten beter worden geïnformeerd over de vaccinatie tegen corona. In Roosendaal is de gemeente daarom een campagne gestart om wijkbewoners aan te moedigen zich te laten inenten. Landelijk is de gemiddelde vaccinatiebereidheid nu ruim 90 procent. In kwetsbare wijken is dit percentage een stuk lager.

Wethouder Klaar Koenraad van de gemeente Roosendaal ging woensdag het gesprek aan met bewoners van de wijk Kalsdonk: “Ik respecteer ieders keuze, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen zodat ze voor zichzelf een goede afweging kunnen maken”, vertelt de wethouder aan Omroep Brabant. “Door met de bewoners in de wijk te praten, stellen ze ook makkelijker vragen waardoor ze een reëel beeld krijgen over de vaccins.”

Wat precies de oorzaak is van de lagere vaccinatiebereidheid in kwetsbare wijken is niet onderzocht. Waarschijnlijk spelen naast het gebrek aan informatie ook taalachterstand en wantrouwen een rol. “Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Er zijn vaccins teruggetrokken en er zou zelfs een link zijn tussen mogelijke vormen van kanker na vaccinatie. Dat is te weerleggen, maar het zorgt wel voor onzekerheid. Als mensen bang zijn, moeten ze gerustgesteld kunnen worden”, aldus de wethouder.

Ik ben hier zeker niet om zieltjes te winnen

Om de campagne kracht bij te zetten werkt de gemeente samen met de GGD en de gezamenlijke huisartsen. “Ik ben hier zeker niet om zieltjes te winnen. Maar ik merk dat er bij sommige mensen die zich niet laten vaccineren nog heel veel vragen zijn. Ze hebben dan een keuze gemaakt op basis van onvolledige informatie. Dat vind ik jammer”, legt huisarts Susan Stam uit.

Roosendaal is één van de eerste gemeentes die actief de kwetsbare wijken in gaat om bewoners te informeren over de vaccins. Klaar Koenraad: “Ik wil ook graag horen wat eventuele belemmeringen zijn voor mensen die zich wel willen laten vaccineren. Dat kan heel simpel zijn zoals het ontbreken van vervoer. Iets wat heel eenvoudig op te lossen is.”

Mensen over de streep trekken gaat de wethouder te ver, maar van haar persoonlijke mening maakt ze geen geheim. “Ergens hoor je aan mij dat ik vaccinatie belangrijk vind. Het zou raar zijn wanneer ik dat niet zou vinden als wethouder.”