Halsteren

Bewoners Steenbergseweg zijn verkeershinder méér dan beu en willen nieuwe randweg

In de polder achter de Jannelandseweg, in het verlengde van de Nieuw Beijmoerseweg, zou een nieuwe rondweg moeten komen.

Han Verbeem Han Verbeem

Geluidsoverlast door versleten asfalt en té hard rijden. De omwonenden van de Steenbergseweg in Halsteren zijn de ellende méér dan beu. Zij hebben een petitie ingediend bij de Bergse gemeenteraad en willen onder meer een snelheidsverlaging én aanleg van geluiddempend fluisterasfalt. De aanleg van een nieuwe rondweg door de polder, in het verlengde van de Nieuw Beijmoerseweg, zou een echte oplossing bieden. Maar dan moet de provincie wél over de brug komen.

De overlast is het grootst bij het 800 meter lange drukbewoonde weggedeelte tussen de rotondes van Vogelzang en de Wouwseweg. “Veel bewoners voelen zich al jaren met een kluitje in het riet gestuurd”, sprak initiatiefnemer en omwonende Ed Janssen de raadsleden toe. “Dit is exact de reden dat we deze petitie bij het gemeentebestuur is ingediend.” Het is een petitie die kan rekenen op een breed draagvlak: tachtig procent van de omwonenden hebben het document mede ondertekend – aldus de buurtbewoner.

Afslag Nijverheidsweg

Ook de VVD en PvdA zijn trekken zich de problemen van de omwonenden aan. “Met grote regelmaat ervaren omwonenden overlast van optrekkende auto’s die met hoge snelheid voorbij razen”, schrijven Dominique Hopmans (VVD) en Joey van Aken (PvdA) in een gezamenlijke brief aan het college. In het verleden zou de gemeente, bij aanleg van de A4, hebben toegezegd dat de Steenbergseweg verkeersluw wordt. Daar is tot nu nog weinig van te merken, stellen de fractes. Sterker: de weg is juist gevaarlijker sinds er een afslag is bij de Lidl ter hoogte van de Nijverheidsweg. “De t-splitsing leidt tot onverwachte situaties, zoals het invoegen van auto’s, met alle gevolgen van dien.”

Wonderen

Het huidige asfalt is zichtbaar versleten, zo constateren de indieners van de petitie. Jaren geleden beloofde toenmalig wethouder Yvonne Kammeijer dat de Steenbergseweg een nieuwe laag, geluiddempend ‘fluisterasfalt’ krijgt. “Dat zou mogelijk al wonderen kunnen verrichten”, zo verwacht Janssen. “Een snelheidsverlaging  in combinatie met mobiele snelheidscamera’s is hierop een goede aanvulling.”

Verlengde Nieuw Beijmoerseweg

Het blijven lapmiddelen en de enig échte oplossing is een verkeersomleiding langs de bebouwde kom, stellen de indieners van de petitie. “Ultiem en als ideaal kan gekeken worden naar de aanleg van een rondweg door een verlenging van de Nieuw Beijmoerseweg, met steun van de Provincie.” De Bergse gemeenteraad bespreekt later deze maand, tijdens de commissie, de petitie met de voorstellen van de omwonenden. Het college zou de bewoners inmiddels hebben toegezegd het Bureau
Sanering Verkeerslawaai (BSV) in de arm te nemen. Dit bureau is toonaangevend in het onderzoek naar geluidsoverlast, aldus de inspreker.