West-Brabant

Boeren mogen land voorlopig weer beregenen met grondwater

© Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Boeren en landeigenaren mogen voorlopig hun land weer beregenen met grondwater. Maar het besproeien mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Dat hebben de Brabantse waterschappen bekend gemaakt. De toestemming geldt tot 1 juni.

De waterschappen besluiten elk jaar op 1 april of boeren weer grondwater mogen gebruiken voor het besproeien van het land. Dat ligt steeds aan de stand van het grondwater. Het heeft de afgelopen maanden flink geregend, waardoor het grondwaterpeil steeg. Maar de afgelopen weken is het juist weer erg droog geweest. Hierdoor zakken de grondwaterstanden snel. Daarom vragen de waterschappen of de boeren zuinig willen blijven met het gebruik van grondwater.

De regeling voor het gebruik van grondwater geldt van 1 april tot 1 juni. Het gaat over het besproeien van grote oppervlaktes, zoals graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodentelers.

Waterbesparende maatregelen zijn verplicht

Niet iedereen mag grondwater gaan gebruiken om te sproeien. Alleen boeren, ondernemers en grondeigenaren met een bedrijfswaterplan mogen beregenen. Omdat zij al maatregelen hebben genomen om water vast te houden en te besparen. Als je geen waterbesparende maatregelen hebt genomen, mag je tot 1 juni niet beregenen. Akkerbouwers mogen wel grondwater gebruiken, als het nodig is voor de gewassen.

Bijzondere natuurgebieden extra beschermd

Oppervlaktewater, dat is water uit beken en sloten, mag wel worden gebruikt voor beregenen. Maar alleen zolang er geen ontrekkingsverbod is. Zo’n verbod kan op elke plek anders zijn en hangt af van het weer. Natuurgebieden worden extra beschermd. Deze gebieden zijn erg afhankelijk van genoeg en schoon grond- en oppervlaktewater. Daarom is er rond bijzondere natuurgebieden een wettelijke zone waar geen, of veel minder, grondwater gebruikt mag worden voor beregening.

Meer informatie over beregenen met grondwater vind je op de website van waterschap Brabantse Delta. Daar staat ook informatie over de actuele grondwaterstand.