Bergen op Zoom

Brandveiligheid en vluchtroutes in opvang Oekraïners niet op orde

De plattegrond met vluchtroutes die in de kelder hangt leidt onder meer naar twee deuren die niet open kunnen.

Onderzoeksredactie Onderzoeksredactie

Het wordt steeds duidelijker dat de gevluchte Oekraïners die in de Bergse opvang Avondvrede zijn ondergebracht alle reden hebben tot zorgen en klagen over bepaalde omstandigheden. Bij een hernieuwd bezoek aan de voormalige verzorgingsflat bleek dat de kelder absoluut niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Sinds een week is een kelderruimte die voorheen als kunstenaarsatelier werd gebruikt een verblijfsruimte geworden voor een van de Oekraïense bewoners. Er is ook een kamer die was ingericht als gym leeggehaald voor crisismomenten, vertelde de gemeente ons. Daar slapen soms mensen die even moeten bijkomen van bijvoorbeeld een echtelijke ruzie.

Gym

Andere kamers stonden vol opgeslagen spullen en die zouden leeggehaald worden, werd onze onderzoeksjournalisten onlangs verteld door de gemeente. In een van de vrijgekomen ruimtes is opnieuw een gym gepland. Kortom, de kelder werd en wordt volop gebruikt en zou dus moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

Niet veilig volgens BHV-trainer

Op locaties waar mensen werken en wonen is bijna altijd verplicht een bedrijfshulpverlener aanwezig. Dat geldt ook hier. Er zijn dus medewerkers, beveiligers, bewoners en vrijwilligers die zo’n BHV-cursus hebben gekregen en af en toe een opfristraining krijgen. Tijdens een van die bijeenkomsten merkte een gecertificeerde trainer een en ander op over de kelder. Met name over ontbrekende en kapotte plafondplaten. Die hebben een brandwerende functie en moeten dus aanwezig en intact zijn, wat hier niet het geval is. Dat op zich maakt de verdieping eigenlijk al ongeschikt en onveilig.

Artikel gaat verder onder de foto.

Zo zag het plafond eruit op de dag dat de bewoner geacht werd er zijn intrek te nemen.

Afgesloten vluchtroutes

Tijdens een recent bezoek ontdekten (en filmden) we bovendien dat er iets serieus mis is met het vluchtplan. Het is niet duidelijk in hoeverre de plattegrond die aan de muur hangt recent is. Wel is duidelijk dat aangegeven vluchtroutes afgesloten zijn, van één deur ontbreekt zelfs het beslag. Toch vindt de gemeente dit blijkbaar geen probleem. Recent nog heeft de gemeentelijke projectleider vluchtelingen er zelf rondgekeken, meldde ze toen we ons afvroegen of dit een geschikte plaats is om mensen onder te brengen.