West-Brabant

Bravis, huisartsen en thuiszorg gaan op andere manier werken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het Bravis ziekenhuis en andere zorgverleners in de regio gaan op een andere manier werken. Ook huisartsen en thuiszorgorganisaties doen mee. Volgens Bravis moeten ze op een andere manier gaan werken, omdat er de komende jaren steeds meer mensen zijn die zorg nodig hebben. Belangrijkste verandering is een zelfstandigere rol voor patiënten.

Zorgverleners in West-Brabant gaan hun manier van werken veranderen. Dat geldt onder andere voor het Bravis ziekenhuis, huisartsen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Dat heeft het Bravis ziekenhuis vandaag bekend gemaakt. Het ziekenhuis gaat de nieuwe werkwijze de komende tijd uitproberen.

De vraag naar zorg verkleinen

Volgens Bravis groeit de vraag naar zorg te hard. Met de veranderingen hoopt het ziekenhuis dat tegen te gaan. “Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in ons gebied tot 2030 met 11,5%,” aldus Bravis. Volgens het ziekenhuis zijn de drie belangrijkste veranderingen de rol van de patiënt, andere vormen van samenwerking tussen zorgverleners en het gebruik van nieuwe technieken.

1: Zelfstandigere rol voor patiënt

Bravis wil patiënten meer regie geven over de behandeling. Ze krijgen inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens en kunnen zelf metingen doen en doorgeven. “Om samen met de arts te kunnen beslissen over de meest passende behandeling krijgt de patiënt goede informatie,” aldus Bravis. Het ziekenhuis hoeft dan alleen nog zorg te geven die waarde toevoegt, niet die mensen zelf al kunnen doen.

Patiënten krijgen extra steun in het project Medgezel. Een Medgezel is een student geneeskunde, die patiënten helpt tijdens het hele zorgtraject. Dus vanaf binnenkomst, via het gesprek met de arts tot en met de evaluatie achteraf. Mevrouw Vermaas-Hoek was de eerste patiënt die gewerkt heeft met een Medgezel. Zij was er tevreden over. Als je heel erg ziek bent dan is een MedGezel echt belangrijk voor je. Soms zijn artsen moeilijk te begrijpen en dan moet je durven doorvragen, moet je duidelijk zijn ook al heb je bijvoorbeeld veel stress en verdriet. Een MedGezel helpt je daarbij.”

2: Specialisten in huisartsenpraktijk of thuis

De zorgverleners in West-Brabant gaan meer en anders samenwerken. Nu krijg je de zorg van specialisten alleen in het ziekenhuis. Maar de specialisten gaan samenwerken met huisartsen, thuiszorg en oudereninstellingen om ook daar specialistische zorg te kunnen geven. “Dit betekent dat verpleegkundigen en medisch specialisten ook buiten het ziekenhuis werkzaam zullen zijn, bijvoorbeeld in de huisartspraktijk. Vormen van zorg zoals chemotherapie en bloedtransfusie kunnen dan ook  plaatsvinden in de thuissituatie of in de eerste lijn,” aldus Bravis.

3: Technieken voor zorg op afstand

Het ziekenhuis gaat ook nieuwe technieken gebruiken om patiënten van afstand in de gaten te kunnen houden. Gegevens kunnen digitaal worden doorgeseind, apparaten kunnen digitaal worden uitgelezen en ook de communicatie kan digitaal. Patiënten met bijvoorbeeld hartfalen of COPD kunnen hierdoor zelf hun conditie in de gaten houden. En het ziekenhuis kan op afstand meekijken. “Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De kwaliteit van zorg blijft gelijk maar kan dichter bij de patiënt geleverd worden,” vertelt Jan-Jaap Kats, orthopedisch chirurg en Medical Information Officer.

Doel is een toekomstbestendig ziekenhuis

Deze drie belangrijkste veranderingen staan samen met de andere nieuwe werkwijzen in een visiedocument. Bravis gaat dit visiedocument de komende jaren gebruiken om de zorg te veranderen en om het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal in te richten. “Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendig ziekenhuis, dat samen met andere zorgaanbieders zorg draagt voor een breed aanbod van zorg in de regio,” aldus Bravis. Op de website van Bravis ziekenhuis kun je het complete visiedocument lezen.