Bergen op Zoom

BSD: ‘pas op de plaats’ voor plan rond Westersingel

Over de herinrichting van de Westersingel wordt al decennia gesproken. Hier een artist impression uit 1996, waarin de slotgracht, brug en een deel van de stadsmuur bij de Gevangenpoort terugkomen. (Tekening: Jan Weyts / Vereniging Binnenstad)

Herbert Kats Herbert Kats

Even pas op de plaats, dat is de boodschap van een lijvig stuk dat de BSD bij het Bergse gemeentebestuur neerlegt. Centraal staat de discussie over verregaande plannen rond de Westersingel. “Het college is nu nog té fragmentarisch bezig”, vat Louis van der Kallen de waarschuwende boodschap samen.

Zijn fractiegenoot Piet Juten komt met een reeks vragen over wat De Stadsreparatie Westersingel heet. Het gaat dan om de functie die het grote gebied tussen de oude brandweerkazerne en de Gevangenenpoort kan vervullen. Daar is al jaren discussie over.

Verkeersluwer

Het gemeentebestuur wil het Havenkwartier en de binnenstad beter op elkaar laten aansluiten. Met respect voor het verleden en oog voor de toekomst, liet het al weten. Dat betekent niet alleen passende nieuwbouw maar ook bijvoorbeeld het verkeersluwer maken van de drukke Westersingel.

Terughoudend zijn

De BSD herinnert eraan dat al in 2017 het ‘college werd opgedragen geen besluiten te nemen die onomkeerbare ruimtelijke gevolgen hebben’ voor het Havenkwartier. Aanleiding voor deze reminder is de aankondiging dat een stap in het vervolgtraject in november aan de orde is. Dat leidt nu tot het ‘verzoek’ om op dit moment terughoudend te zijn met het benaderen van marktpartijen. Volgens de partij zijn de randvoorwaarden namelijk nog niet helder.

Bezint eer ge begint

De BSD vindt dat het gemeentebestuur te weinig oog toont voor het grotere geheel. Dat kan op langere termijn nadelig werken bij het vinden van oplossingen. “Bezint eer ge begint”, vat volgens hem de strekking wel samen. “Zo maar een onderdeel los plukken kan misschien financieel aantrekkelijk zijn, maar daar ligt té vaak de focus op.“

Zonder doortimmerd plan is een betere oplossing voor de verkeersafwikkeling ook in gevaar, meent Juten. Hij is eveneens kritisch over snel geformuleerde bouwplannen. “Dit postzegelplan voorziet in 7000 woningen tot 2040. Meer huizen? Voor wie dan?“

Van der Kallen benadrukt echter dat zijn partij niet op voorhand tegen is. “We willen nu vooral meedenken.”

Lees ook: Bergse Westersingel krijgt een totaal nieuwe inrichting en uitstraling