Bergen op Zoom

BSD: splits óók perceel woonboerderij Klein-Molenbeek op

Han Verbeem Han Verbeem

Geen goed woord heeft het Bergse raadslid Louis van der Kallen (BSD) over voor de toenemende versnippering van het buurtschap Klein-Molenbeek. Inmiddels worstelt de gemeenteraad met een dossier dat muurvast zit: de eigenaar van een historische woonboerderij weigert een deel van zijn terrein af te staan voor een verharde ontsluitingsweg. Van der Kallen stelt een Salomonsoordeel voor: geef ook deze eigenaren toestemming hun perceel op te splitsen. Volgende week dient Van der Kallen zijn plan in, als motie tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Door: Han Verbeem

De woonwijk, ooit als lommerrijke buurt gebouwd tussen landwegen en glooiende akkers, is de laatste jaren volgens Van der Kallen verworden tot een “pompeuze patserwijk waar de elite van Bergen op Zoom ongebreideld kan bouwen en uitbreiden.” Elke vorm van serieus beleid ontbreekt en daarvan plukt de gemeente nu de wrange vruchten, stelt Van der Kallen. De nieuwste plannen voor een bestemminsplan zitten muurvast, omdat de gemeente en een tegenstrubbelende eigenaar van een woonboerderij recht tegenover elkaar staan.

Planologisch de plank misgeslagen

“Planologisch is de plank hier volledig misgeslagen”, zegt Van der Kallen. “Ik heb een grondige studie van het gebied gemaakt en heb ook met omwonenden gesproken.” Tijdens een wandeling ergert het raadslid zich aan de aanéénschakeling van villa’s en luxewoningen. “Soms drielaags hoog, met pompeuze poorten en hoge schuttingen waarachter de de elite van Bergen zich aan de samenleving onttrekt.” Het is allemaal ambtelijk toegestaan en de gemeenteraad stond erbij en keek erna. Jarenlang is het goedgekeurd.

Zandpad verharden

Om een nieuw bestemmingsplan mogelijk te maken met extra woningen, wil de gemeente een zandpad over het terrein van de boerderij claimen en verharden. Voor de eigenaren van de historische boerenwoning is de maat vol. Deze weigeren afstand te doen van hun zandpad, ook al zou het al vele jaren een openbare functie hebben als toegangsweg voor bestemmingsverkeer. Door de onteigening zou bovendien een opslagschuur worden afgesneden van zijn perceel.

Voorkomen van rechtsgang

Van der Kallen heeft woensdagavond in de commissie daarom een creatief voorstel gedaan: “Geef ook deze grondeigenaar toestemming zijn perceel te splitsen en de schuur te slopen voor een extra woning.” Volgens het raadslid zou het echtpaar dat de woning bezit, imiddels al op leeftijd, wel openstaan voor zo’n oplossing. “Dat zou een rechtsgang en jarenlange vertragingen van het bestemmingsplan kunnen voorkomen.” Wethouder Barry Jacobs had wel oren naar het voorstel. “Kom tijdens de raad maar met een motie”, zo riep hij de BSD op.

Bereikbaarheid brandweer

Ook VVD-raadslid Maarten van ‘t Hof, een ervaren brandweerdeskundige, vindt het van groot belang dat de bereikbaarheid van Klein-Molenbeek snel wordt verbeterd. “De hulpdiensten moeten de woningen kunnen bereiken en daarbij is een goede doorgaande verbindingsweg nodig”, stelt hij. Want ook zonder de nieuwste uitbreiding van de buurt blijft de toegankelijkheid een voorwaarde. Volgens Van ‘t Hof is het wel van belang om te kijken naar de cultuurhistorische waarden van de boerderij, waarbij het woonhuis en de schuur één bouwkundig ensemble vormen. Eenzelfde kwestie doet zich voor bij de Halsterse molen, waar de omliggende bijgebouwen op de nominatie staan voor de sloop. Wat de kwestie Klein-Molenbeek betreft, denkt Van ‘t Hof dat een mediator, een professionele conflictbemiddelaar, mogelijk uitkomst kan bieden om de onderhandelingen vlot te trekken.