Roosendaal

Burgemeester maakt een meerjarenplan voor de veiligheid in Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Inwoners van de gemeente Roosendaal moeten veilig zijn en zich veilig voelen. Om dat te bereiken heeft burgemeester Han van Midden een ‘routekaart veiligheid’ gemaakt. Daarin stippelt hij uit wat de gemeente de komende jaren moet aanpakken. Van Midden wil minder hoeven reageren op incidenten. En daarom moet er meer gedaan worden aan preventie, het voorkomen van problemen.

De ‘routekaart veiligheid’ is gemaakt voor meerdere jaren, een langetermijnvisie. Want sommige problemen in een wijk kun je niet snel oplossen, die vragen tijd. De langetermijnvisie komt dus als extra bovenop het Integraal Veiligheidsplan dat de gemeenteraad elk jaar maakt. PvdA-raadlid Paul Klaver had om zo’n visie gevraagd. En Van Midden had beloofd dat vóór de zomer klaar te hebben.

Veiligheidsgevoel verbeteren kost aantal jaren

In de ‘routekaart veiligheid’ geeft Van Midden per jaar aan welke thema’s er aangepakt kunnen worden om het veiligheidsgevoel te vergroten. Vanaf vandaag tot en met 2025: “Immers, het veiligheidsgevoel omhoog brengen kost een aantal jaren. In de gemeente Roosendaal zien we al succesvolle voorbeelden, onder andere de Desdia-aanpak waarbij het veiligheidsgevoel omhoog is gegaan,” schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad.

Dit jaar draait onder meer om overleg met politie, integrale wijkaanpak, de prioriteiten uit de wijk en het inventariseren van risicovolle activiteiten. Van 2022 tot en met 2025 gaat het bijvoorbeeld over een persoonlijke aanpak, kinderen, het voorkomen en verminderen van criminaliteit, weerbaarheid en samenwerken met inwoners. Van Midden gaat het meerjarenplan nog helemaal uitleggen aan de gemeenteraad, onder andere in de commissie veiligheid op 6 juli.

Problemen zoals vuurwerkrellen voorkomen

De burgemeester wil dat de gemeente meer gaat doen aan preventie. Hij wil problemen voorkomen, zodat hij niet zo hard hoeft in te grijpen als zaken uit de hand lopen. “Het beste is om te zorgen dat situaties vroegtijdig worden aangepakt,” schrijft Van Midden. Het beschermen van de veiligheid is dan ook een taak voor meerdere instanties. Niet alleen de gemeente en politie hebben een rol, maar ook andere hulpverleners en sociale instellingen kunnen helpen. “Veiligheid is immers niet ‘eng’ te bezien maar afhankelijk van veel zaken in een wijk of buurt,” aldus de burgemeester.

Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de aanpak van de vuurwerkrellen. Eind november waren er dagenlang onlusten, waarbij jongeren met zwaar illegaal vuurwerk de wijk Langdonk op z’n kop zetten. Burgemeester Van Midden moest noodmaatregelen nemen en zelfs de ME moest er aan te pas komen. In het evaluatierapport over de rellen staat: “De lange termijn vraagt echter om een lange adem en om een aanpak met zowel een regulerende als een sociaaleconomische component. Dit betekent ook dat de overheid zichtbaar moet zijn in de wijken, en inwoners het gevoel moeten hebben dat ze gezien worden.”

Praten en samenwerken met inwoners

Dit gaat dus verder dan de gemeente. Ook andere instanties kunnen hieraan meewerken. Van Midden noemt dit “een bredere focus”. Want zelfs als er een probleem is dat onmiddellijk opgelost moet worden, dan is het vaak ook nodig om langer te blijven helpen. “Denk bijvoorbeeld aan geweld in een gezin waarbij direct door politie, Veilig Thuis en gemeente wordt ingegrepen maar waarbij de hulpverlening, onder andere vanuit het sociaal domein, voor de lange termijn naar een goede oplossing zoekt.”

Zo’n bredere aanpak vraagt om samenwerking tussen instanties. En het moet niet alleen gaan over de lichamelijke veiligheid van inwoners, maar ook over sociale veiligheid. En er moet een goede balans zijn tussen het voorkomen van problemen aan de ene kant, en het streng aanpakken van problemen die tóch ontstaan. Van Midden wil hiervoor ook goed contact met inwoners. En met hen samenwerken om de leefbaarheid te verbeteren. “De kracht is om vanuit gezamenlijke doelstellingen in de wijk of buurt te komen tot verbetering van het veiligheidsgevoel.”

Fijn wonen, werken en recreëren in de gemeente

In zijn visie noemt Van Midden een paar punten die hij in de gaten wil houden: een veilige openbare ruimte, verkeersveiligheid, verloedering, leegstand, drugsoverlast en arbeidsmigranten. Die zaken zijn volgens hem belangrijk voor het gevoel van veiligheid bij inwoners. Het gaat er om dat inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Roosendaal.

Als voorbeeld geeft Van Midden de integrale wijkaanpak Langdonk. “Wat gebeurt er achter de voordeur, op straat, de samenstelling van een wijk, voldoende perspectief voor de jeugd, inrichting van een gebied en het onderhoud van de openbare ruimte zijn thema’s die het veiligheidsgevoel beïnvloeden.” Om problemen zoals de vuurwerkrellen te voorkomen, wil de gemeente fors investeren in de wijk.

Inwoners verdienen veilige omgeving

Daarom heeft de gemeente Roosendaal geld gevraagd uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “Ik hoop dan ook dat er deze zomer een positief antwoord komt op deze aanvraag,” schrijft burgemeester Van Midden aan de gemeenteraad. “Zonder structurele aanpak blijven we vanuit veiligheidsperspectief alleen ‘pleisters plakken’ en zorgen we keer op keer dat de rust maar voor korte duur is. Wijken, buurten en dorpen verdienen het om die veilige omgeving voor lange tijd te hebben.”