Roosendaal

Burgemeester Van Midden krijgt feedback en gaat meteen over tot actie

Burgemeester Han van Midden © Gemeente Roosendaal/Timo Reisiger

Kitty Joachems Kitty Joachems

Bij zijn beëdiging zei hij. “Ik wil een burgemeester zijn die zichtbaar en benaderbaar is”. Mensen die hem op dat moment al kenden noemden hem daadkrachtige en betrokken. Maar ervaren de Roosendalers hem ook zo? Han van Midden vroeg de inwoners om feedback. De waardering blijkt hoog. Maar er zijn ook verbeterpunten.

De burgemeester kreeg veel vragen waarom hij de inwoners dit onderzoek voorlegde. “Ik vraag feedback omdat je van kritiek sterker wordt”, stelt hij. “Kritiek is soms pijnlijk, frustrerend of ronduit irritant. Maar wat je raakt brengt je ertoe iets te veranderen.” Het onderzoek komt drie jaar na zijn beëdiging. “Ik ben aangesteld voor een ambtsperiode van zes jaar. Ik ben dus op de helft. Een mooi moment om te peilen wat er goed gaat en wat anders moet.”

Hoog rapportcijfer

De 2200 leden van het Digipanel van de gemeente Roosendaal ontvingen een vragenlijst in hun mailbox. “Maar liefst 880 mensen namen de moeite om die hele lijst in te vullen. Dat is boven mijn verwachting”, zegt Van Midden. Hij mag tevreden zijn met de resultaten. Van Midden is volgens de Roosendalers betrokken, daadkrachtig en communicatief sterk. Er werd ook een waardering gevraagd voor de basiseigenschappen integer, stressbestendig, herkenbaar, verbindend en onafhankelijk. Het rapportcijfer ligt voor elk van deze eigenschappen boven de 8.

Zichtbaarder en toegankelijker

Kritiek was er ook. De burgemeester mag zich wat vaker vertonen in de dorpen. En hij moet wat meer toegankelijk zijn voor mensen die zich minder begeven in het maatschappelijk verkeer. Op beide punten gaat Van Midden meteen over tot actie. Na deze zomer gaat hij aan de slag met een agenda voor de dorpen. En er komt een frequent inloopmoment op een vast tijdstip. Voor alle vragen, een praatje pot, positief en minder positief. Het liefst doet hij dat samen met de wethouders. Dat past volgens Van Midden bij een betrouwbare overheid

Volgend evaluatiemoment

Van Midden zegt alle mooie en soms kritische opmerkingen te waarderen. Naar eigen zeggen geniet hij van zijn ambt, ook van de zwaardere momenten. Het volgende evaluatiemoment staat al in zijn agenda. “Over een kleine drie jaar, net voor mijn eventuele herbenoeming.”