Roosendaal

Burger Belangen Roosendaal wil meer opvang voor dak- en thuislozen

Foto: Nationale Beeldbank

Kitty Joachems Kitty Joachems

Eerder werd Bergen op Zoom aangewezen als centrumgemeente om dak- en thuislozen op te vangen. Om meer mensen in de avond- en nachtopvang onderdak te kunnen geven zijn daar, naast de 18 plaatsen in Bergen op Zoom, 10 plekken in de Waterstraat in Roosendaal aan toegevoegd.

Door: Kitty Joachems

Volgens raadslid Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal zijn er in de Waterstraat 14 opvangkamers beschikbaar. Ze vraagt in een brief aan de raad waarom deze niet allemaal ingezet worden en of de overige 4 alsnog in gebruik kunnen worden genomen. 

In haar schrijven stelt ze ook dat niet alle dak- en thuislozen weten dat er daklozenopvang in Roosendaal is. Ze zou graag zien dat hier meer bekendheid aan wordt gegeven.