Bergen op Zoom

Businessclub Gebouw-T wil poppodium nog actiever gaan steunen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Bergse poptempel Gebouw-T heeft al langere tijd een eigen businessclub. Voorzitter Erik van Wunnik roept het bedrijfsleven op om actief aan te haken bij een nieuw initiatief, dat zowel leden als het poppodium en de samenleving ten goede moet komen.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Van Wunnik windt er geen doekjes om: “De Bergse cultuur als geheel verkeert in direct gevaar.” Hij doelt op de gevolgen van corona maar ook op de enorme lokale bezuinigingen, die de cultuursector zwaar treffen. ”Er moet iets gebeuren op het sociale domein in Bergen op Zoom!”, stelt de voorzitter. “En die uitdaging ligt bij de bedrijven!” Het nu geïntroduceerde T-lab moet dit vorm gaan geven.

Pop en business

Het idee is om elke twee weken een T-lab sessie te gaan organiseren. Er komen bijeenkomsten met een duidelijke netwerkfunctie, in Gebouw-T, waarbij allerlei aspecten van het ondernemerschap aandacht gaan krijgen. Volgens de initiatiefnemers moet het dus veel meer worden dan een intern feestje met en voor clubleden. Ook de gemeenschap moet gaan profiteren van wat hier kan ontstaan. De voorzitter ziet een verband tussen wat culturele activiteiten -zoals popmuziek- en nieuwe business op kunnen leveren: werkgelegenheid, economische impulsen en een aantrekkelijke stad.

Dat Gebouw-T een spilfunctie vervullen kan, vindt de organisatie evident. Van Wunnik legt de lat hoog: “Een gezond popklimaat kan opwaardering van wijken in de hand werken, waardoor het een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt én blijft voor (hoog)opgeleiden. Dan groeit het menselijk kapitaal, stijgt de koopkracht van de bewoners, wordt vergrijzing opgevangen en leegloop door jongeren voorkomen.” Hij denkt dat het zelfs kan bijdragen aan meer diversiteit en daardoor meer creativiteit, in zowel de samenleving als bij werknemers en ondernemers. Wie aan wil haken of meer wil weten wordt gevraagd zich per e-mail te melden.