Roosendaal

Buurthuis en verenigingen zoeken hun weg in corona-oplossingen

Bespreking coronaregels in buurthuis Keijenburg

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Buurthuizen en verenigingen zoeken naar oplossingen om komend seizoen toch weer activiteiten te houden. De coronaregels maakt het verenigingsleven een stuk lastiger. Buurthuis Keijenburg in Roosendaal is daarom in gesprek met zo’n 50 verenigingen, die gebruik maken van het buurthuis. Samen verwachten ze in september weer te kunnen beginnen met het verenigingsleven.

De coronamaatregelen maken het werk van buurthuizen pittig. Buurthuis Keijenburg in Roosendaal bijvoorbeeld, beseft dat het een hele uitdaging zal zijn om het verenigingsleven weer op te pakken. Het buurthuis moet zich houden aan de landelijke coronaregels. Maar ook veel clubs en verenigingen hebben hun eigen coronaregels waar ook rekening mee gehouden moet worden. Dat is een dubbele uitdaging.

Wat wil, durft, kan en mag een club doen?

Vorige week zijn ze in een grote zaal bij elkaar gaan zitten om er over te praten. Anderhalve meter uit elkaar natuurlijk. Buurthuis Keijenburg wil horen wat de clubs nodig hebben om hun activiteiten in september weer op te pakken. “Samen nagaan wat men wil, durft en wat er kan en mag. Vooraf afspraken maken om op die manier weer veilig samen te kunnen komen,” laat Keijenburg weten.

Het buurthuis vindt een goed plan noodzakelijk. Vooral omdat veel bezoekers op leeftijd zijn. En een deel van de vrijwilligers van het buurthuis ook. “Tijdens de bijeenkomst bleek dat iedereen er weer zin in heeft, maar ook wat zoekende is. Samen zijn er ideeën uitgewisseld en er werd met elkaar meegedacht,” aldus Keijenburg. “Zo blijkt dat iedereen bereid is de pauzeconsumpties in de eigen zaal te nuttigen en elkaar te helpen bij het handhaven van de regels en afspraken.”

Wensen en mogelijkheden bekijken

Keijenburg heeft de aangesloten clubs en verenigingen een mail gestuurd met uitleg en een vragenlijst. In de zomer gaat het buurthuis de wensen van de clubs en de benodigde afspraken verder uitwerken. Door de komende weken goed met de clubs en verenigingen te overleggen, verwacht Keijenburg op 1 september weer te kunnen beginnen.