Roosendaal

Buurtsportcoaches in het Roosendaalse primaire onderwijs

Redactie Redactie

Dit schooljaar zijn diverse basisscholen in de gemeente Roosendaal aan de slag gegaan met een buurtsportcoach. Sportservice Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Roosendaal en diverse scholen om de buurtsportcoach te integreren in het onderwijs.

”Bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling, vooral van jonge kinderen. Het is een basiscompetentie die in de huidige (digitale) samenleving steeds meer onder druk komt te staan. Het is daarom van groot belang dat leerlingen op school een breed en gevarieerd bewegingsaanbod aangeboden krijgen. En niet alleen onder schooltijd, maar ook daarbuiten!” vertelt Martijn Gommeren van Sportservice Noord-Brabant.

Voor het primaire onderwijs in Roosendaal is dit een positieve ontwikkeling. Een buurtsportcoach is een vakdocent met veel ervaring in het geven van goede en uitdagende gymlessen. De coach kan ook een koppeling maken met het buitenschoolse aanbod en zo een gezonde leefstijl op school bevorderen. Roosendaal is een Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat er op het gebied van bewegingsonderwijs voldoende kwaliteit geboden wordt. Op dit moment zijn er op 8 verschillende scholen in Roosendaal buurtsportcoaches werkzaam. In januari 2017 komen er nog twee basisscholen bij.