Bergen op Zoom

Cameracontrole, boa’s en boetes moeten verkeers­overlast Bergse binnenstad tegengaan

Foto: Shutterstock

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Slimme camera’s en de inzet van meer boa’s. Daarmee gaat de gemeente Bergen op Zoom controleren of mensen zich in het centrum aan de verkeersregels houden. En dat blijft niet bij waarschuwingen voor wie niet wil luisteren.

Vorige week schreven we al uitgebreid over nieuwe regels voor de binnenstad van Bergen op Zoom betreffende de toegang en toegestane tijden voor gemotoriseerd verkeer. In het voetgangersgebied gaan daarvoor strikte regels gelden. Die vind je terug in dit artikel.

Meer en strenger controleren

Vandaag werd duidelijk dat er ook meer en strenger gecontroleerd gaat worden. Niet alleen in het voetgangersgebied maar ook elders in het centrum. En dat gaat tot boetes leiden voor wie zich niet aan de regels houdt, meldt het college alvast.

Nummerbordherkenning

Er komen aan de ingangswegen van het voetgangersgebied camera’s te hangen met nummerbordherkenning. Die houden bij of gemotoriseerd wel of niet volgens de regels dat deel van de stad betreedt. Borden gaan die regels duidelijk maken. Wie er rijdt op tijden dat het niet mag, of zonder vergunning dan wel ontheffing, kan een boete verwachten. Het moet onder meer een einde maken aan de overlast van scooters.

Meer handhaving in andere delen centrum

In andere delen van het centrum gaan boa’s meer controles houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie Bosstraat/Potterstraat. Het illegaal parkeren daar is flink wat mensen al heel lang een doorn in het oog is. De raad heeft ingestemd met een flinke verhoging van het budget voor handhavers en dat geeft het college de ruimte dit te doen.

Een investering maar ook een besparing

Het beoogde camerasysteem is weliswaar een investering maar de wethouder Financiën, Joost Pals, is er toch tevreden mee. Omdat de paaltjes die het centrum steeds moesten afsluiten niet of zelden meer nodig zijn, is er tevens een besparing. Zowel de elektronische varianten als de exemplaren die steeds door beveiligingsbedrijven werden geplaatst of weggehaald, kosten de gemeente nu nog veel geld en dat vervalt grotendeels.

Helaas moet de wethouder wel genoegen nemen met het gegeven dat de geïncasseerde boetes gaan naar het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden en niet naar de gemeentekas. Dat in tegenstelling tot wat nogal eens gedacht wordt.

Lees ook: Strengere regels voor centrum Bergen op Zoom: voetgangers en fietsers blijven welkom