Bergen op Zoom

Strengere regels voor centrum Bergen op Zoom: voetgangers en fietsers blijven welkom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom wil nieuwe regels voor het verkeer in de binnenstad. Het centrum moet duidelijker een voetgangersgebied worden. Alleen voetgangers, fietsers en scootmobielen zijn welkom. Gemotoriseerd verkeer mag er alleen nog komen onder strenge voorwaarden. Leveranciers mogen elke ochtend laden en lossen, bewoners krijgen een ontheffing en trouw- of rouwstoeten mogen natuurlijk nog wel de binnenstad in.

Bergen op Zoom probeert al jaren om de binnenstad veiliger en rustiger te maken. Vrachtverkeer moet sinds 2019 omrijden en er zijn al aardig wat pogingen gedaan om ook bromfietsers uit het centrum weg te houden. Maar de maatregelen werken nog niet goed, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. Ook zijn de maatregelen niet goed genoeg vastgelegd, zodat het moeilijk is iemand aan te pakken als die de regels overtreed. De nieuwe plannen voor het voetgangersgebied moeten dat oplossen.

Regels en tijdstippen zijn nu onduidelijk en ongeldig

Het grootste probleem is de onduidelijkheid over wie er op welk tijdstip door de binnenstad mag rijden. Want nu is het centrum wel een voetgangersgebied, maar alleen tussen 12.00 uur en 17.30 uur. De rest van de dag mag al het verkeer er weer langs, behalve doorgaand vrachtverkeer. Een ander probleem is dat er niet genoeg verkeersborden staan. Je kunt dus slecht zien waar het voetgangersgebied begint of eindigt. “Hierdoor is het niet duidelijk welke regels wel en niet gelden en is handhaven onmogelijk,” aldus de gemeente Bergen op Zoom.

De regels zijn ook nog niet officieel vastgelegd in een verkeersbesluit. Dat geldt ook voor het proefproject, waarbij fietsers toch het voetgangersgebied in mogen. “Dit is juridisch niet afgehecht en is mogelijk gemaakt met stikkers op de verkeersborden voetgangersgebied,” laat de gemeente weten. Dat betekent dat boa’s of politie weinig kunnen doen als mensen deze regels overtreden. En daarom wil de gemeente dit beter gaan regelen.

‘s Ochtends laden en lossen, daarna alles lopen of fietsen

Het is de bedoeling dat er in de binnenstad nog zo min mogelijk auto’s, busjes, vrachtwagens en bromfietsers rondrijden. Winkels en horeca mogen alleen nog ‘s ochtends hun voorraden aanvullen. De rest van de dag mag er alleen nog langzaam verkeer het centrum in. “Een helder en duidelijke voetgangerszone, waar fietsers zijn toegestaan en waar tussen 05:00 uur en 12:00 uur in de ochtend geladen en gelost kan worden door (motor)voertuigen,” zo beschrijft de gemeente de nieuwe situatie.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Het nieuwe voetgangersgebied van Bergen op Zoom is aangegeven in groen (afbeelding: gemeente Bergen op Zoom)

“Al deze maatregelen zijn nodig om de leefbaarheid in het centrum te verbeteren en te behouden,” aldus de gemeente. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Natuurlijk mogen mensen met een beperking ook gewoon met rolstoelen en scootmobielen het voetgangersgebied in. En bewoners die een parkeerplek hebben in de binnenstad krijgen een ontheffing. Zij mogen tussen 17.30 uur en 05.00 uur wel door het voetgangersgebied rijden. Ook rouwstoeten, trouwwagens en taxi’s krijgen ontheffingen. Voor andere zaken, zoals het opbouwen van evenementen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente.

Plannen liggen zes weken ter inzage

De plannen voor het voetgangersgebied staan online en liggen sinds donderdag ter inzage in het stadskantoor van Bergen op Zoom. Belanghebbenden kunnen alternatieven aandragen of bezwaar maken. Maar dat moet binnen zes weken, gerekend vanaf 23 augustus.

Lees ook: Fietsen mag voortaan in binnenstad Bergen op Zoom Lees ook: Vanaf 12 juni verbod op vrachtverkeer in centrum Bergen op Zoom