Bergen op Zoom

CDA en V-BoZ willen meetingpoint bij scholen in strijd tegen verkeersoverlast

Verkeersopstoppingen bij scholen leidt tot ergernis bij weggebruikers.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politieke alliantie CDA/V-BOZ wil met ‘meeting points’ de verkeersproblemen rondom basisscholen aanpakken. Dat schrijven raadsleden Sander Siebelink en Stefaan Verheugt in een brief aan het college. Een meetingpoint is een parkeerterrein op korte afstand van de school, van waaruit kinderen door begeleiders van en naar school gebracht en gehaald kunnen worden.

Nu het nieuwe schooljaar weer voor de deur staat, wil de alliantie aandacht voor de verkeersopstoppingen bij basisscholen. Zoals de rijen auto’s voor scholen en opstoppingen in de omliggende straten. De problemen doen zich vooral voor als de school begint en als de lessen weer eindigen. Dat leidt tot ergernissen maar ook tot gevaarlijke verkeerssituaties, aldus Siebelink en Verheugt.

Aanpassing routes

Veel scholen moedigen aan om te voet of met de fiets naar de school te gaan, maar ook dit vraagt volgens CDA/V-BoZ om extra aandacht: “Want niet alle aanloop- en aanrijroutes zijn erg uitnodigend en of veilig.” Daarom moeten de routes worden aangepast, vinden ze. In het verleden zijn plannen daarvoor gemaakt maar tot uitvoering is het nooit gekomen, merken de briefschrijvers op.

Spreiding tijden

Maar ook de scholen zelf zouden het initiatief kunnen nemen, opperen Siebelink en Verheugt. Daarbij noemen ze het voorbeeld van basisscholen in Amstelveen, met gespreide start- en stoptijden voor de diverse klassen. De politieke alliantie vraagt het college hierover in gesprek te gaan met de Bergse schoolbesturen.