Bergen op Zoom

CDA zet vraagtekens bij nieuwe regels milieustraat

Redactie Redactie

CDA Bergen op Zoom is door inwoners geattendeerd op het feit dat de toegangsregels van de milieustraat veranderen in 2019. Bedrijven mogen hun afval niet meer aanbieden bij de milieustraat aan de Konijnenburgweg in Bergen op Zoom, maar tegen betaling aanbieden bij de milieustraat in Roosendaal.

De bedrijven van Bergen op Zoom maken zich volgens het CDA zorgen over een bepaald aantal zaken die vanaf 1 januari gaan gelden. De partij voorziet problemen als het gaat om het afvoeren van afval. De partij twijfelt namelijk of bedrijven die in Bergen op Zoom werken hun afval helemaal naar Roosendaal brengen. Zij denken dat de verleiding om het afval te dumpen hierdoor alsmaar groter wordt.

Niet duurzaam

Daarnaast vindt het CDA dat het ook niet duurzaam zou zijn om naar Roosendaal te moeten gelet op de vele extra kilometers die gereden moeten worden. De extra kilometers zorgen volgens de partij voor extra drukte met langere files tot gevolg en extra uitstoot van CO2 en fijnstof.

Vragen

Vanwege de beslissing heeft het CDA het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen gestuurd. De vragen, die nog niet beantwoord zijn door het college, gaan over de reden achter de beslissing, of zij ook denken dat door de beslissing meer CO2 uitstoot komt en of het niet mogelijk is om tegen betaling het afval te blijven afvoeren in Bergen op Zoom.