Roosendaal

Cloetta gooit het over een andere boeg en wil volledig gasvrij worden

Als de plannen lukken gaat het bedrijf volledig op elektriciteit draaien. (Stockfoto: PxHere)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De plannen voor de bouw van de nieuwe Cloetta fabriek op industrieterrein De Meeten II gaan op de schop. De snoepproducent heeft de plannen omgegooid om de stikstofbeperkingen te omzeilen. De gehele locatie moet gasvrij worden en op elektriciteit gaan draaien. Als het lukt althans, want het reguliere stroomnet is vol. Nu moet de trukendoos dus open om dat plan te realiseren.

In een brief aan het Roosendaalse college meldt Marcel Mensink, Chief Operations Officer bij Cloetta, dat de plannen zijn omgegooid. Ondanks de flink hogere kosten die ermee gepaard gaan wil het bedrijf het oorspronkelijke idee om voor een serieus deel op gas te werken achter zich laten.

In plaats daarvan gaat de nieuwbouw volledig op elektriciteit draaien, is nu het voornemen. Daarmee wordt de uitstoot dermate gering dat alle milieubezwaren waarschijnlijk van tafel zijn. Hierdoor kan naar verwachting de bestreden omgevingsvergunning worden verleend.

Grote uitdaging wordt stroomvoorziening

Het bedrijf heeft met deze voornemens wel meteen nieuwe uitdagingen. De stroomnetten in grote delen van het land zitten vol en daar is deze regio geen uitzondering op. Cloetta zal dus op andere manieren aan de benodigde elektriciteit moeten komen maar daar is men al mee bezig, staat in de brief aan burgemeester en wethouders.

Duurzame energie

Om aan voldoende capaciteit te komen wordt momenteel onderzocht welke opties er zijn. Het bedrijf denkt onder meer aan e-hubs, oftewel punten waar de aanlevering en afname van duurdame energie samenkomen. Die energie kan komen van bijvoorbeeld windmolens, zonnecollectoren maar ook door de omzetting van restwarmte bij andere bedrijven in de omgeving. Er worden al gesprekken gevoerd met Ondernemers Vereniging Majoppeveld, die betrokken is bij Coöperatie Energiehandelsplatform Roosendaal.

Een idee is nu ook om windmolens langs bijvoorbeeld  de A17 te plaatsen. Wel geeft Cloetta aan dat dit allemaal prille plannen zijn, die nog volop kunnen wijzigen.

Buurt blijft vraagtekens zetten

Namens het buurtcomité meldt Erwin Jansen dat werken met elektriciteit weliswaar als verbetering wordt gezien maar de bewoners worden nog steeds niet blij van deze grootschalige bedrijvigheid. Er blijft bovendien sprake van dag en nacht productie en kans op geuroverlast. Er zijn daarnaast bedenkingen bij zo’n enorme stroomverbruiker naast woonwijken, meldt Jansen. De omwonenden willen zich laten voorlichten over in hoeverre dit kun stroomvoorziening kan beïnvloeden. Het comitélid sluit af met: “Dus linksom of rechtsom blijft het een heel raar idee om zo’n grote fabriek naast woonwijken te willen vestigen, dat doet geen enkele gemeente in Nederland behalve Roosendaal.”

Raad informeren

PvdA’er Paul Klaver zat en zit kritisch op het dossier. Dat blijft hij doen, meldt hij desgevraagd. Aangezien er een nieuwe situatie is ontstaan wil hij van het college weten of hierover al met de juristen is gesproken. Zijn partij ziet de uitkomst daarvan dan graag tegemoet;  “Zodat de Raad zich verder kan beraden.” Pas als duidelijk is wat de plannen precies zijn kan zijn fractie een nieuw standpunt innemen.