Roosendaal

Cloetta presenteert nieuwbouwplannen en wil er in het najaar aan beginnen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er is al langere tijd commotie over de plannen van snoepproducent Cloetta om te verhuizen naar het bedrijventerrein De Meeten II in Roosendaal. Een aantal omwonenden is niet blij met de komst van de grote fabriek. Op dinsdag 6 juni hield het bedrijf ’s avonds een soort infomarkt om te vertellen over wat de plannen precies zijn. Die middag werd de pers al bijgepraat.

Volgens Marcel Mensink, President Operations blij Cloetta, wil zijn bedrijf een duurzame nieuwe productielocatie weg gaan zetten. Het plan is om internationaal op termijn 46 procent aan impact op het milieu te verminderen. Die nieuwe Roosendaalse vestiging zou zelfs nog beter moeten gaan scoren, door op termijn geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. De nieuwbouw wordt volledig voorbereid op elektrisch werken.

Geen extra belasting milieu

De nieuwe locatie is op de groei gekocht, vertelt de bestuurder. Al zal bij aanvang dezelfde mate van productie plaatsvinden als nu het geval is aan de Spoorstraat. Volgens Mensink zijn voor wat in die nieuwbouw gaat gebeuren de huidige milieunormeringen geen belemmering. Er wordt een vaker gehanteerde rekenmethode ingezet, intern salderen genaamd. Dat betekent dat het bedrijf de activiteiten op de huidige locatie stopt en mee mag nemen naar de nieuwe. Over hoe dat met de bouw van de nieuwe fabriek zit, die immers ook tot uitstoot leidt, laat hij zich niet uit.

Op termijn biedt het terrein ruimte voor uitbreiding. De dan geldende regels zullen volgens de directeur daarbij gerespecteerd worden. Tot die tijd wordt de jaarlijkse groei van zo’n twee procent gerealiseerd door efficiënter en duurzamer werken. Het machinepark op De Meeten II zal straks grotendeels vernieuwd zijn.

Gehecht aan Roosendaal

Cloetta wil heel graag in Roosendaal blijven. Niet alleen uit historisch oogpunt -het bedrijf zit hier al sinds 1928- maar bijvoorbeeld ook omdat de logistieke ligging erg goed is. En om de aanwezige kennis te borgen. Verhuizen betekent niet alleen ervaren eigen mensen kwijt raken maar tevens afscheid nemen van lokale partners, dienstverleners en leveranciers waarvan je weet wat je aan ze hebt. Daarnaast zijn er in Brabant verder geen locaties beschikbaar, stelt Mensink. Op lang niet ieder bedrijventerrein is voedselproductie toegestaan.

Aanpassingen oorspronkelijke plan

De geplande nieuwbouw gaat een maximale hoogte van zestien tot zeventien meter krijgen. Cloetta heeft na gesprekken met onder meer de buurt ook de indeling van het terrein aangepast, zodat er bomen kunnen blijven staan en het voor fietsers veiliger blijft. Er is een op- en afrit geschrapt. Een landschapsarchitect moet er voor gaan zorgen dat niet bebouwde delen van het perceel maar ook een parkeerplaats er fraai uit gaan zien.

Ook over verkeersstromen is nagedacht. Een onafhankelijk bureau heeft een plan opgesteld. Medewerkers die met de auto komen gaan dat voornamelijk doen via de Dijkrand, vrachtwagenverkeer dient over het Spectrum te gaan. Dit gaat het bedrijf ook met leveranciers en eigen chauffeurs afspreken. Verder moet laden en lossen overdag gebeuren, nachtelijk vrachtverkeer wil Cloetta voorkomen.

Nog dit jaar bouwen

Volgens Mensink hebben zowel de juristen van de gemeente als die van zijn bedrijf vastgesteld dat een milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het aanvragen van de benodigde papieren inzake de bouw niet nodig is. Wel wordt er flink geïnvesteerd in het verminderen van uitstoot. Voor klachten over geur is de President Operations niet bang. Volgens hem zijn die er op de huidige locatie ook nooit. De nieuwbouw gaat het bedrijf ongeveer 245 miljoen kosten. Half juni moet het ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen. Dit najaar wil Cloetta met de bouw beginnen.

Wie meer wil weten over hoe Cloetta de plannen voor zich ziet kan terecht op deze website.