Bergen op Zoom

College Bergen op Zoom heeft portefeuilles tijdelijk herverdeeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuilles tijdelijk herverdeeld

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft de portefeuilles tijdelijk herverdeeld. Doordat wethouder Arjan van der Weegen door een burn-out tot het einde van het jaar afwezig is, zullen de overige wethouders zijn taken overnemen.

In grote lijnen bestaat de portefeuille van wethouder Van der Weegen uit twee onderdelen, te weten economie en vrije tijd (sport, cultuur en toerisme). Economie wordt onderdeel van de portefeuille van wethouder Barry Jacobs. Vrije tijd komt bij wethouder Annette Stinenbosch.

Om de werklast bij de wethouders Jacobs en Stinenbosch niet te groot te laten zijn, zullen onderdelen van hun portefeuilles weer worden verdeeld onder de andere collegeleden. Zo worden ‘ruimtelijke ordening’ en ‘vergunningen’ ondergebracht bij wethouder Patrick van der Velden. De ‘omgevingswet’ en ‘dienstverlening’ worden onderdeel van de portefeuille van wethouder Andrew Harijgens.

Wethouder Van der Velden zal in de rest van de collegeperiode optreden als 1e locoburgemeester.