Bergen op Zoom

College Bergen op Zoom presenteert begroting voor 2019

Annette Stinenbosch (CDA) wordt wethouder in Gilze-Rijen.

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Wethouder Annette Stinenbosch heeft vrijdagmorgen de begroting voor 2019 gepresenteerd. Een begroting die veel uitdagingen kent, zoals het afronden van grote projecten, het Sociaal Domein en de hoge schuldenlast van de gemeente Bergen op Zoom.

De wethouder wil de komende jaren hard werken aan het verlagen van de schuldenlast van de gemeente. Binnen acht jaar moet die worden teruggebracht tot negentig procent. Dit moet gerealiseerd worden door onder andere verkoop van grond en vastgoed. Ook worden de investeringen in riolering en algemene dienst tegen het licht gehouden. Dit zal wel gevolgen hebben voor het riooltarief. Een extra rioolheffing is dus niet ondenkbaar.

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is ook een zorgenkindje van de gemeente. Dit jaar lijkt er een tekort te ontstaan van 1,4 miljoen euro. Het gebruik op de WMO en de jeugdwet neemt toe en als er niet ingegrepen wordt, loopt het tekort in 2019 op tot vijf miljoen euro. De gemeente wil gaan werken met innovatieve oplossingen. Gedacht wordt aan meer preventie en vroegtijdige signalering. Nog voor het eind van dit jaar wordt er onderzoek gedaan naar deze innovaties.

De gemeente staat ook aan de vooravond van het afronden van enkele grote projecten, zoals het Eventum, huisvesting van de bouwclubs en het MultiFunctioneelCentrum.

Overschot

Voor het komende jaar is de begroting sluitend. Stinenbosch verwacht een overschot van twee ton in 2020 en bijna 1,3 miljoen euro in 2021. Dat overschot kan in 2022 zelfs oplopen tot 2,3 miljoen euro.