Roosendaal

Complimenten en irritaties bij debat over manifest discriminatie en racisme

Kitty Joachems Kitty Joachems

Op initiatief van Naima el Azzouzi (GL) en Jeroen van den Beemt (VVD) is een manifest opgesteld waarin de raad zich uitspreekt tegen discriminatie en racisme. Op Burger Belangen Roosendaal na is het manifest ondertekend door de voltallige raad. “We nodigen het college uit om mee te tekenen en het vervolgens een plek te geven in het HUIS van Roosendaal. Als geheugensteun voor toekomstig raads- en collegeleden en nieuw aan te treden fracties.” Dat zei Chahira Mediani, burgerraadslid voor GroenLinks, in de commissievergadering.

Niet iedereen ontving het manifest met enthousiasme. Vooral de ChristenUnie heeft moeite met dit manifest. Raadslid Karen Suijkerbuijk-Ader betitelde het manifest als niet nodig. “Er is een grondwet en die is duidelijk. Dat maakt een manifest overbodig.” Suijkerbuijk uitte wel haar zorgen over dit onderwerp. “Als ik zie hoe de gemeente omgaat met een kerk die moest sluiten omdat het bestemmingsplan niet toestaat dat er geloof wordt beleid in hun pand dan is er nog veel werk aan de winkel. Deze mensen voelen zich niet gehoord maar voor de gemeente is het dossier gesloten. Ik zou graag zien dat raadsleden zich vandaag uitspreken dat dit niet meer mag gebeuren en dat iedereen erbij hoort. Als zij dit doen dan weet ik dat dit manifest niet slechts woorden zijn op papier maar dat ze van waarde zijn”, aldus Suijkerbuijk.

Niet over bezig blijven

Dat schoot sommige fracties in het verkeerde keelgat. Kees Hoendervangers reageerde namens de Roosendaalse Lijst. Hij noemde het ongepast dat mevrouw Suijkerbuijk deze individuele casus inbrengt. Anneke Eijck sloot zich daar namens de VVD bij aan. “Hier is al zo vaak over gesproken.” Op de valreep reageerde ook Jac Wezenbeek. “We moeten hier niet over bezig blijven”, sprak hij.

Steuntje in de rug

Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal steunt de ChristenUnie in dit betoog. Harm Emmen vond het buitengewoon lastig om in te gaan op een zo specifieke casus. “Maar”, concludeerde hij, “dat neemt niet weg dat het gevoel van discriminatie daar dus nog aanwezig is.” Volgens Emmen is dit manifest juist een steuntje in de rug om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. CDA en PvdA spraken woorden van gelijke strekking.

Voorkomen in de toekomst

Tot tevredenheid van Suijkerbuijk. Ze liet aan het eind van het debat weten het manifest te zullen ondertekenen. Ondanks dat ze nog steeds vindt dat het eigenlijk niet nodig is. Belangrijke reden voor de ChristenUnie om het manifest toch te steunen is dat een vergelijkbare situatie in de toekomst moet worden voorkomen. Of ook Burger Belangen Roosendaal uiteindelijk een handtekening onder het manifest zet is nog onzeker. Bozkurt liet onze redactie desgevraagd weten nog geen antwoord te hebben.

Complimenten voor de samenwerking

Veel fracties spraken hun dank en complimenten uit naar initiatiefnemers El Azzouzi en Van den Beemt. Complimenten waren er ook voor RADAR, de ambtenaren die hieraan hebben gewerkt en de samenwerking in de werkgroep. Wethouder Koenraad reageerde positief. “Ik kan niet namens de rest van het college spreken maar het klinkt als een mooi initiatief. Ik leg het graag voor aan mijn collega’s.”

Nieuwe traditie?

Aanvullend op het manifest komt er een motie waarin gevraagd wordt om aan het begin van elke raadsperiode even samen stil te staan bij de standpunten omtrent discriminatie en racisme. Deze motie wordt op 10 maart voorgelegd tijdens de raadsvergadering. Ook deze motie kan naar verwachting op veel steun rekenen.