Wouw

Concrete plannen voor kunstwerken in Wouw

Paul Joachems Paul Joachems

In Wouw is het idee ontstaan om twee kunstwerken te plaatsen. Symbolen die verwijzen naar het historische of bijzondere karakter van die plek. De PvdA en de VLP hebben hier enkele maanden geleden al vragen over gesteld. De antwoorden van het college van burgemeester en wethouders worden morgenavond besproken in de commissievergadering.

Paul Klaver, gemeenteraadslid van de PvdA in Roosendaal is samen met Eric de Regt van de VLP een van de vragenstellers. Het plan is dat beide kunstwerken, die al zijn geschetst door de Wouwse kunstenaar Karel Schrooyen, in de wijk De Ster en de nieuwe wijk De Hoogt komen.

Verhalen vertellen

Klaver is enthousiast. “Het gaat over verhalen en in beeld brengen. Samen leven is verhalen vertellen aan elkaar. Als je verhalen kan vertellen verbeeld je. Dus beelden zichtbaar maken en deze realiseren. Samen met Eric de Regt van de VLP. Maar belangrijker nog samen met Karel Schrooyen, de graficus en kunstenaar, is het idee gekomen om hier een start van te maken. Hij wil dit gaan realiseren.“

Brouwerij De Ster

De brouwerij De Ster was achter een wit herenhuis gevestigd aan de Markt in Wouw. Eind jaren 50 van de vorige eeuw is deze brouwerij gesloten. Twintig jaar geleden is op de oorspronkelijke plaats de nieuwe wijk ‘De Ster’ gebouwd. “We staan op dit moment op een plein waar heel vroeger de brouwerij De Ster heeft gestaan. Dat is het eerste verhaal wat we met dit initiatief naar boven willen halen. Op dit plein zou de oude ster van de roemruchte brouwerij moeten verrijzen”, aldus Klaver.

Roofvogel de wouw

Het tweede initiatief is om in de nieuwe wijk De Hoogt een kunstwerk van de wouw te plaatsen. Klaver: “De wouw is een grote roofvogel, enorm imposant. In deze wijk moet dit prachtige werk van Karel komen te staan.” Samen met stadsdichter Babette van Rijt-de Wijs is de slagzin ‘Wouw heeft een naam hoog te houden’ bedacht. Het plan is om deze tekst op het voetstuk van het kunstwerk te plaatsen.

Verbinding tussen mensen

“Dat zijn twee verhalen. Overal zijn de verhalen, ze liggen op straat zeggen we wel eens”, vertelt Klaver. “Die moet je naar boven halen als kunstuiting maar ook als symboliek om verbinding tussen mensen tot stand te brengen. En om die samenleving, net als de vogel de wouw, omhoog te laten komen. Dat is ook belangrijk als gedachte erachter.”

Participatie

Het college heeft positief gereageerd op de vragen over dit initiatief. Volgens Klaver zien zij dit wel zitten. “Ze moeten gaan kijken hoe ze dit kunnen realiseren. Die weg wordt ook bewandeld. Tegenwoordig heet het ‘participatie’, dat wordt ingezet. Vooral Karel is de voortrekker en Eric en ik ondersteunen, adviseren en denken met hem mee. Om te kijken hoe we dit kunnen uitzetten in de wijken waar de kunstwerken moeten komen. Aan de andere kant worden ook de normale kanalen benaderd om de vergunning en de aanvraag bij de gemeente neer te leggen. Daar ligt het nu ook.”

Voor heel Roosendaal

“Het college staat er positief tegenover dus we hebben er alle vertrouwen in dat deze werken er gaan komen. Maar als startsein om ook van onderop meer initiatieven vanuit heel Roosendaal te zien. Want hoe mooi zou het zijn als er meer verhalen zichtbaar worden als kunstuitingen in het openbaar publiek domein.” Klaver benadrukt dat het gaat om de héle gemeente Roosendaal. “Dit geldt dus niet alleen voor Wouw maar voor heel Roosendaal. De stad en alle kerkdorpen.”