Bergen op Zoom

Coronamaatregelen hebben grote impact op buurthuizen en gebruikers

Foto: Roland Pijnen

Redactie Redactie

Buurthuizen De Geerhoek, Keijenberg en Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) verkeren in een moeilijke tijd. Naast financiële impact heeft de coronacrisis ook enorme impact op sociaal vlak. Ontmoetingscentrums worstelen met een dilemma. Moet je sluiten voor de veiligheid of moet je open blijven om een sociaal onderkomen te bieden? De meeste kiezen voor veiligheid en blijven dicht.                                                               

Door: Vincent Krijtenburg (video) en Roland Pijnen (tekst)

Van 16 maart tot 2 juni moesten de ontmoetingscentrums sluiten. Dat kwam door de snelle verspreiding van het coronavirus. Nederland zat in een lockdown. Na die datum ging het beter en leek het virus onder controle, maar niets bleek minder waar. Er kwamen tal van nieuwe besmettingen bij en op 15 oktober werd besloten dat de horeca moest sluiten. Het betekende niet dat ontmoetingscentrums moesten sluiten, maar in verband met de veiligheid besloten veel ontmoetingscentrums dat wel te doen. Het zijn dus ook onzekere tijden voor de buurthuizen.

Dilemma

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de huidige maatregelen tot eind december zullen gelden. Dat betekent dat de deuren van buurthuis De Geerhoek en buurthuis Keijenberg uit Roosendaal voorlopig dicht zullen blijven. Alle buurthuizen in Roosendaal hebben gezamenlijk besloten om over te gaan tot sluiting. Zo willen ze verwarring bij bezoekers voorkomen. “Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk en willen we niet als coronabrandhaard bekend staan,” zegt Hilja van Eekelen, bestuurslid buurthuis Keijenburg. Peter van Steekelenburg, bestuurslid buurthuis De Geerhoek in Wouw, is optimistisch over het herstel. “Met de steun van de gemeente en het kabinet kunnen de kosten voor het personeel doorgaan.”

SVW uit Bergen op Zoom heeft een hele strakke begroting en door de eerdere sluiting is een groot gat geslagen in de inkomsten, terwijl de vaste uitgaven door liepen. Het is niet de reden dat het buurthuis open blijft, maar de inkomsten kunnen ze goed gebruiken. Kosten waarop bezuinigd kon worden hebben ze op bezuinigd, maar er moest ook geïnvesteerd worden in het corona-proof open kunnen gaan. SVW blijft open en krijgt steunpakketten vanuit het rijk, toch ziet het er naar uit dat SVW een verlies gaat lijden van iets minder dan 200.000 euro. In deze tijd hoopt SVW bezoekers een beetje ontspanning en een thuis gevoel te kunnen bieden. SVW zou het fijn vinden als er onderscheid wordt gemaakt tussen de échte horeca activiteiten en de activiteiten van een ontmoetingscentrum. “Het verstrekken van een consumptie is een bijzaak maar voor onze bezoekers van groot belang.”

Impact

Het sluiten van de sociale onderkomens brengt meerdere problemen met zich mee. Financieel is de klap enorm. “Dat hoef ik niemand uit te leggen als je dicht bent vanaf maart”, aldus Anne-Belle Jongmans, zakelijk leider buurthuis Keijenburg. Buurthuis Keijenburg ging gedeeltelijk open toen dat mogelijk was, maar financieel was het een druppel op een gloeiende plaat. “Alles staat uit om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is te rigoureus om te zeggen dat we omvallen, maar het zijn onzekere tijden,” zegt Jongmans. 

Naast financiële impact heeft het ook op sociaal vlak een enorme impact. “De sociale impact is erger”, aldus Van Steekelenburg. Anne-Belle Jongmans vreest voor eenzaamheid. “Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat nu speelt. We hebben daarom met een aantal bezoekers mondjesmaat contact.” Naast de maatregelen voor buurthuis Keijenburg moet er ook rekening worden gehouden met de maatregelen die gelden voor de 51 verenigingen die ze huisvesten. “Het kloppend hart is weg,” zegt Jongmans.