Bergen op Zoom

Crowdfundactie levert ruim 12.000 euro op voor circus Barani

Maarten Elst Maarten Elst

Bergen op Zoom laat circus Barani niet in de kou staan. Nadat eerder wethouder Patrick van der Velden het stageld van ruim driehonderd euro kwijtschold, zette inwoonster Thalita van Camp een crowdfunding op om het circus het hoofd boven water te laten houden. In amper vier dagen tijd zamelde Van Camp ruim 12.000 euro in voor het circus dat daarmee de komende tijd het hoofd boven water weet te houden.

Maandagmiddag reikte Bergenaar Thalita van Camp een cheque van 12.696 euro uit aan de circusdirectrice van circus Barani. Amber Blokker en de rest van het circusgezelschap zijn helemaal overweldigd door het grote bedrag. ,,Eerlijk gezegd hadden we dit bedrag niet verwacht”, vertelt Blokker. ,,Hier en daar hoop je op een paar donaties in de vorm van geld of dierenvoer, maar dat er zoveel op ons afkwam, echt ongekend.”

Ook Van Camp, die op eigen initiatief de doneeractie op touw zette, was geraakt door het hoge bedrag dat de Bergenaren in amper vier dagen tijd inzamelde. ,,Niet alleen Bergenaren, nadat het in de media was gekomen, ging de teller ontzettend snel omhoog. Ik had tot voordat de circusfamilie hier in Bergen op Zoom was aangekomen nog geen relatie met hen, maar ze vertrekken als goede vrienden. Ik ben blij dat we namens de stad een mooi bedrag hebben kunnen meegeven voor de misgelopen inkomsten van de niet-doorgegane voorstellingen hier en van de afgelopen maanden.” 

Zekerheid

De circusfamilie heeft met het bedrag een stukje zekerheid voor de komende weken. ,,Je kunt je verzekeringen betalen, brandstof betalen, noem het maar op. Ook is wethouder Patrick van der Velden afgelopen zaterdag langsgekomen om te vertellen dat we het stageld van 303,01 euro niet meer hoeven te betalen, daar zijn we ook ontzettend blij mee”, aldus Blokker.

Oproep

Maandagochtend kreeg Circus Barani onverwachts bezoek van de handhaving met de mededeling dat ze tot en met vrijdag de tijd hebben om de tent af te breken en stadspark Kijk in de Pot te verlaten. Blokker doet nog een laatste oproep aan de West-Brabantse gemeenschap: ,,Het is ons nog altijd niet gelukt om een standplaats voor de komende weken te vinden. Normaliter zijn we het hele jaar door op pad, nu staan we een paar weken, minstens tot en met 15 november, stil. Mochten er mensen in de omgeving zijn die ruimte over hebben en waar wij tijdelijk onze twaalf woonwagens kunnen plaatsen, dan zijn we diegene enorm dankbaar. Het enige wat we nodig hebben is stroom en water, meer hebben we echt niet nodig.”