Bergen op Zoom

Cultureel Bergen op Zoom is niet blij: ‘De stad gaat dood!’

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Met een gezamenlijke verklaring die er niet om liegt, hebben bestuurders en vertegenwoordigers van de grote evenementen in Bergen op Zoom een stevig signaal afgegeven. Ze zijn geschrokken van de beperkte interesse die het nieuwe college aan de dag legt voor de waarde van wat hier door velen wordt gerealiseerd.

Het opgestelde focusakkoord, dat als basis moet dienen om Bergen op Zoom weer uit het financiële slop te trekken, stemt velen bepaald niet gerust. Ook de organisatoren van de grotere evenementen voorzien zwaar weer. Ze hopen het tij nog te kunnen keren en hebben een verklaring opgesteld, gericht aan zowel het gemeentebestuur, politici en ambtenaren als aan de inwoners van deze gemeente.

DNA

Vastenavend, Maria-Ommegang, Sinterklaas, Proefmei, JazzBoZ, de theaterspektakels van de Vierschaar, de Reuzenstoet en Jeugdmonumentendag: allemaal beeldbepalende happenings die horen bij het DNA van deze gemeente en de ‘unieke evenementencultuur’ hier. Dat stellen de mensen die zich, soms bijna een jaar rond, druk maken over de organisatie van al die activiteiten. Ze wijzen niet alleen op de grote hoeveelheden vrijwilligers die ermee gemoeid gaan en de cultureel-maatschappelijke effecten, ze willen ook aandacht voor de economische impuls ervan.

Ieder evenement levert de gemeenschap meer op dan dat het kost, is de overtuiging. Bezoekers besteden opgeteld immers miljoenen, bij lokale ondernemers veelal. Bezuinigen hierop is dus naast een culturele ook een financiële aderlating en dé opmaat richting een doodse slaapstad waar niets meer te beleven is.

Gebrek aan interesse

Wat bovendien nogal steekt is het gebrek aan interesse van het nieuwe college. Met drie wethouders van buitenaf is er weinig besef van de grote waarde van al die activiteiten, aldus de opstellers van de verklaring. Er is ook niet het gevoel dat die nieuwe bestuurders op dat vlak zijn bijgepraat of zich er uit zichzelf in hebben verdiept. De woorden ‘desinteresse’ en ‘onkunde’ vallen tijdens de uiteenzetting van de oproep. Ook de raad wordt aangesproken zich eens echt te laten horen. Die blijft wel erg stil, is de mening aan de lange tafel. Wat verder pijn doet is dat er niet mét maar óver organisaties en evenementen wordt gesproken. Kritiek die het ambtenarenapparaat zich evenzeer aan mag trekken, vindt men.

Waarschuwing

Het statement is tevens een ‘win-win waarschuwing’. Het gaat de gemeente veel geld kosten als de verwachte bezuinigingen doorgaan, vrezen de gezamenlijke organisaties. Als toeristen en bezoekers wegblijven, en dus de gemeente niet meer ontdekken, blijft het niet bij de gemiste kansen van dat moment. Van herhaalbezoeken is al helemaal geen sprake meer dan.

Ook de inwoners worden aangesproken: ‘Weet wat je hebt! Het lijkt misschien zo vanzelfsprekend maar dat is het niet.’ Maar de belangrijkste boodschap is toch echt gericht aan het college. De dringende vraag is om in gesprek te gaan en er alles aan te doen om deze waardevolle onderdelen van het Bergse DNA te waarborgen.