Roosendaal

CultuurCompaan helpt scholen met ontwikkelen lespakket Kunst & Cultuur

Foto: © CultuurCompaan

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

CultuurCompaan gaat scholen in de gemeente Roosendaal helpen bij het ontwikkelen of verbeteren van het cultuuronderwijs. Waarschijnlijk moeten het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vanaf volgend schooljaar lessen Kunst & Cultuur gaan geven. CultuurCompaan wil scholen helpen bij de voorbereiding op die lessen. Dat kan door advies te geven, maar ook door samen lesprogramma’s in te kopen of te maken.

Door: Bianca van Vugt

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs bereiden zich voor op lessen Kunst & Cultuur. En in de gemeente Roosendaal wil CultuurCompaan hen daarbij gaan helpen. De rijksoverheid is van plan om lessen Kunst & Cultuur toe te voegen aan het onderwijscurriculum. In het curriculum staat wat leerlingen in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het ziet er naar uit dat het leervak Kunst & Cultuur er al volgend schooljaar bij komt.

Advies en programma-ontwikkeling

CultuurCompaan wil de Roosendaalse scholen helpen bij de voorbereiding op de nieuwe lessen. Ze bespreekt dan eerst met de school wat die al aan cultuuronderwijs doet. “Daarmee wordt het startscenario bepaald. Vervolgens wordt besproken welke ambitie er is, welke behoeften en wensen er zijn en wat de school wil bereiken met cultuureducatie,” legt CultuurCompaan uit. Het is uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen kunst gaan ervaren en dat ze hun eigen artistieke en creatieve talenten ontwikkelen.

Muzieklessen of theaterbezoeken

Scholen kunnen natuurlijk advies krijgen van CultuurCompaan, maar de samenwerking kan verder gaan dan dat. Er zijn ook programma’s en regelingen die je samen kunt betalen. “Dit kunnen bijvoorbeeld muzieklessen of theaterbezoeken zijn, maar ook cursussen voor het team van de school,” aldus de organisatie. “CultuurCompaan werkt samen met professionals uit het culturele veld. Zij zijn onmisbaar bij de uitvoering van activiteiten.”

Er zijn in januari al twee informatierondes geweest voor scholen en professionele cultuuraanbieders. Daar hebben 65 mensen aan meegedaan. Deze maand begint CultuurCompaan met de eerste gesprekken met de geïnteresseerde scholen.