Bergen op Zoom

D66 en GBWP willen Bergse lobby voor kermisbedrijven

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

D66 en GBWP willen dat de gemeente Bergen op Zoom de kermisexploitanten gaat helpen bij hun lobby in Den Haag. De kermisbedrijven zoeken steun, omdat ze door de coronacrisis maandenlang geen inkomen hebben. De Bergse politiek wil de kermiscultuur niet verliezen en wil dat Bergen op Zoom een kermisstad blijft.

“De kermis is onderdeel van de Bergse cultuur en zit diep geworteld in de samenleving van Bergen op Zoom,” schrijft D66 aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. “Er zijn veel kermisexploitanten woonachtig in onze stad en daarmee is het een onderdeel van onze werkgelegenheid. Daarnaast heeft de gemeente zich jarenlang geprofileerd als kermisstad, zoals met het kermismuseum in het Markiezenhof.”

D66 gaat zelf proberen de rijksoverheid wakker te schudden, maar wil dat de gemeente Bergen op Zoom ook actie onderneemt. “Op dit moment hebben de kermisexploitanten het zwaar te verduren,” aldus de partij. “De exploitanten zijn ongewild slachtoffer geworden van een probleem waar de hele samenleving mee te maken heeft. Maar in tegenstelling tot andere sectoren is er geen steunprogramma, geen aangepaste opzet mogelijk en geen stip aan de horizon.”

Troosteloze situatie

GBWP is het met D66 eens. Ook GBWP wil dat er hulp komt voor kermisbedrijven. “Het mag toch niet zo zijn dat een eeuwenlange kermisgeschiedenis zoals wij deze in Bergen op Zoom kennen nu eindigt?” Het stoort de partij dat ondernemers verschillende regels opgelegd krijgen.

“Pretparken mogen open, kermissen niet. Als we de feiten op een rijtje zetten leren we dat: vanaf 1 juli bijeenkomsten tot 100 mensen mogen; tot 1 september er een verbod is op evenementen; dit wellicht nog langer voort gaat duren als er geen vaccin is,” aldus GBWP. “Dit vooruitzicht is natuurlijk troosteloos voor ondernemers waarbij het water nu al aan de lippen staat.”

Gemeente kan lobbyen in Den Haag

Daar is D66 het volmondig mee eens. “Zo is het voor onze fractie niet te bevatten dat attractieparken, zwembaden en indoor speelparadijzen weer open mogen terwijl de kermis gesloten moet blijven. Het zou onze fractie ten zeerste betreuren als ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun attracties gestoken hebben, het niet gaan overleven.”

De partijen vinden dat ze als overheid een verantwoordelijkheid hebben de kermisbedrijven te steunen. “Het is de taak van de overheid om ook voor deze ondernemers een opvangnet of maatwerk te bieden,” schrijft D66. “Mijn fractie is van mening dat de gemeente in gesprek moet gaan met de kermisexploitanten en hun moet ondersteunen in hun lobby richting Den Haag. Wij als fractie zullen dat in ieder geval ook doen via ons netwerk.” De partij wil weten wat de gemeente Bergen op Zoom gaat doen voor de kermisexploitanten.

Bespreek wat wèl kan

GBWP wil dat de gemeente beter meewerkt als ondernemers met creatieve oplossingen komen. “Een goed voorbeeld is te zien in Amsterdam. Daar is festivalterrein Thuishaven omgebouwd zodat ondernemers daar nu opgepaste wijze bijeenkomsten kunnen organiseren,” legt de partij uit. “Een ander voorbeeld is in Duitsland. Daar hebben ze tegenwoordig wel een kermis, maar noemen ze het een “tijdelijk pretpark”. Het is een afgesloten terrein waarbij de toestroom gereguleerd wordt. In de tegenwoordige strenge regelgeving zijn dus wel degelijk kansen te zien!”

Het lijkt GBWP een goed idee als de gemeente Bergen op Zoom een brainstormsessie houdt met de kermisexploitanten en andere evenementenorganisaties. “Zij bespreken samen de concrete ideeën en de gemeente kan direct opheldering geven over wat de mogelijkheden zijn. Tijdens deze sessie moet het vooral gaan over wat wel uitvoerbaar is.”