Bergen op Zoom

D66: Tegengaan van zwerfafval is een kwestie van mentaliteit

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Zwerfafval is ook in Bergen op Zoom een hardnekkig probleem, constateert Carinne Elion van D66. Daarom wil het raadslid de inwoners bewuster maken bij het omgaan met vuil op straat. Géén blikjes uit het autoraam gooien, en rotzooi gewoon mee naar huis nemen. “Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, zegt ze. De oplossing: goed gedrag belonen en overtreders aanpakken. “Het is een kwestie van mentaliteit.” 

 

Door: Han Verbeem

Verantwoord omgaan met afval op straat is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van burgers zélf, benadrukt Elion. Maar zo gaat het in de praktijk vaak niet, constateert ze. “Niet alle burgers houden zich aan de wetten en regels. Dat geeft bij degenen die dat wél doen een groot gevoel van oneerlijkheid.” Onlangs schreef haar fractie nog een bezorgde brief aan het college van B&W, nadat vanaf een hoge flat door enkele bewoners afval over de railing was gegooid.

Handhaven vaak lastig

Het loopt de spuigaten uit, stelt D66, strikt handhaven en optreden tegen overtreders is daarom nodig. Maar vanwege de coronacrisis en door geldgebrek bij de gemeente is het lastig daarvoor voldoende menskracht vrij te maken. “Hoewel Saver en de boa’s hun best doen, is het dweilen met de kraan open.” Wat gaat de gemeente doen aan deze situatie, zo vraagt Elion in de brief aan het Bergse college. Maar ook: “Wat gaan wij er met zijn allen zélf aan doen?”

Clean Up Day

Tegelijk ziet Elion ook positieve signalen. Twee weken geleden was de landelijke Clean Up Day, waarop ook in Bergen op Zoom inwoners de paden op en lanen in gingen om zwerfaval te verzamelen. Daardoor zien bijvoorbeeld de Boulevard en de op- en afritten naar de snelwegen er weer relatief netjes uit. Maar het moet niet bij één dag blijven, zegt het D66-raadslid. “Als iedereen gewoon blikjes en ander zerfafval oppakt en meeneemt, dan ziet Bergen er een stuk mooier uit. En dan houden we het ook zo.”