Roosendaal

De Minimapas als stap in de richting tegen armoede in Roosendaal

Inwoners met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. (Foto: Pixabay)

Kitty Joachems Kitty Joachems

In Roosendaal leven nog steeds te veel mensen in armoede. Dat constateert Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. “Ondanks dat er goede stappen zijn gezet kunnen veel mensen nog niet volop deelnemen aan de maatschappij”. Bozkurt vindt dat onacceptabel. In Den Haag ontdekte ze een relatief eenvoudige manier om deze mensen weer mee te laten doen: de Ooievaarspas. Een kortingspas voor mensen met een laag inkomen.

De gemeente Den Haag werkt al een aantal jaren met deze pas. Deze pas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Het inspireerde Bozkurt. Ze nam het idee mee naar Roosendaal. Ze noemde het de Minimapas en sprak met diverse ondernemers. Ook zij bleken enthousiast. “Ze zijn blij dat ze op deze manier een handje kunnen helpen”, stelt ze.

Economische crisis

Roosendaal wil volgens Burger Belangen Roosendaal een sociale stad zijn. Een stad waarin iedereen telt en iedereen meedoet. De Minimapas kan volgens Bozkurt daaraan bijdragen. “Nog steeds komen meer mensen aan de zijlijn te staan door de economische crisis als gevolg van de corona-pandemie.” Ze vindt het daarom belangrijk om nu actie te ondernemen.

Aanvulling op het minimabeleid

Tijdens de commissievergadering over de Kadernota bracht ze het onderwerp dan ook ter sprake. Donderdag dient Bozkurt een motie in. Daarin vraagt ze het college te kijken of de systematiek van de Haagse Ooievaarspas een aanvulling kan zijn op het minimabeleid in Roosendaal. Karen Suijkerbuijk-Ader heeft namens de ChristenUnie laten weten deze motie mee in te dienen. Als de motie in de gemeenteraad op steun van de meerderheid kan rekenen moet het college voor 1 januari met een antwoord komen.