Woensdrecht

De stand van zaken omtrent corona in Woensdrecht

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Tijdens de persconferentie van woensdag 8 april heeft het Woensdrechtse college een update gegeven over hoe de gemeente er qua coronacrisis voor staat. Vooral de verdubbeling van het aantal patiënten valt op.

Volgens de meest recente cijfers kent de gemeente nu dertien inwoners met verschijnselen, voor zo ver bekend bij de GGD. Deze verkeren deels thuis en deels in het ziekenhuis. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorige week, toen het er nog zes waren. Getallen over herstelde inwoners zijn er niet. De focus ligt op mensen helpen genezen, aldus burgemeester Steven Adriaansen.

Campings

Vorige week is een noodverordening ingegaan die overnachten op kampeerterreinen verbiedt. Deze blijft voorlopig ongewijzigd gelden en handhavers zijn daarover actief in contact met eigenaren van campings. Adriaansen: “Niet tegenover maar naast elkaar.” Waarmee hij wil aangeven dat goed overleg de insteek is. “We kijken samen hoe het loopt.” Waar nodig adviseert en ondersteunt de gemeente bij het in acht nemen van de regels.

Nog niet alles gaat goed

Er zijn ook plaatsen en momenten waar het afgelopen week wel eens minder soepel liep, erkent de burgemeester. Op een speelplaats in Ossendrecht moest meermaals gehandhaafd worden en zijn de controles geïntensiveerd. Verder houden wielrenners en mountainbikers zich nog lang niet overal aan voorschriften en blijven ze in groepjes rijden. Ook hier wordt strenger op toegezien, net als op het gedrag van een deel van de jeugd op straat. Wethouder Las van der Beek: “Social distancing blijft lastig voor ze.” Politie en handhavers blijven actief controleren, vertelt hij. Boetes zijn er nog niet uitgedeeld. Toch is de algehele indruk dat inwoners zich goed houden aan de afspraken. Adriaansen wil zijn gemeentegenoten daarom opnieuw complimenteren.

Zorg voor elkaar

Op sociaal domein zijn stappen gemaakt, deelt wethouder Van der Beek verheugd mee. De opvang van kwetsbare kinderen is grotendeels en ruimhartig geregeld. Er zijn de nodige initiatieven om ouderen te ondersteunen en eenzaamheid tegen te gaan, waaronder belcirkels. Wel heeft hij een oproep: “Denk ook aan eenzame mensen tijdens de Paasdagen. Pak eens wat vaker de telefoon bijvoorbeeld.” Om ook mensen met een verstandelijke beperking voor te lichten is een website in het leven geroepen die Van der Beek van harte aanraadt. De gemeente blijft continu in contact met zorgaanbieders en ondersteunt waar mogelijk.

Ondernemers

Wethouder Henk Kielman staat geregeld in nauw contact met de ondernemers uit de gemeente. Daarnaast is er een brief opgesteld waarin de burgemeester en hij een hart onder de riem pogen te steken. Met daarin tevens de nodige uitleg over hoe de gemeente probeert beschikbare steun -ook die van het Rijk- in goede banen te leiden.

De gevolgen van de crisis zijn per sector zeer verschillend, is gebleken. In deze gemeente speelt de afwezigheid van Belgische klanten sommige ondernemers extra parten, met name in Putte. Anderen hebben het juist drukker dan ooit omdat veel thuiszittende mensen vertier en bezigheden zoeken.