Roosendaal

De voedselbank kan rekenen op financiële steun van de gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

De voedselbank moet op korte termijn een eenmalig extra geldbedrag krijgen. En er moet een plan komen voor de toekomst waarin de voedselbank structureel meer financiële middelen heeft. Dat heeft de Roosendaalse gemeenteraad donderdagavond bepaald. Ze stemden unaniem voor een motie die VLP-raadslid Jan Brouwers namens zijn partij en Burger Belangen Roosendaal inbracht.

“Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank stijgt explosief”, legt Brouwers uit. In een interview in het Fractiehuis vertelt hij ook dat hij bewust in eerste instantie vraagt om een eenmalig extra bedrag. “We hopen dat na deze motie ook structureel meer geld wordt vrijgemaakt voor de voedselbank. Maar daarvoor moet eerst een plan komen en dat soort procedures duren vaak lang. Om te voorkomen dat de voedselbank lang op het geld moet wachten komen we eerst met deze motie. Het idee is dat, als deze motie wordt aangenomen, de voedselbank alvast een eenmalige bijdrage krijgt. Ondertussen kan dan gewerkt worden aan een structurele oplossing.”

Sympathieke motie

Al voor de raadsvergadering had Brouwers contact met andere partijen. “De meeste partijen hebben de motie mede ondertekend.” Alleen VVD en GroenLinks staan niet bij de ondertekenaars. Dat betekent niet dat zij niet voor de motie zijn. “Dit is een sympathieke motie, hier kun je niet tegen zijn,” zegt Anneke Eijck namens de VVD. Haar partij wil meer inzicht in alle maatregelen in het kader van bestaanszekerheid die in de gemeente zijn genomen vanaf het moment van de oorlog in Oekraïne. Ook zien ze liever een structurele aanpassing in het dossier waardoor dergelijke spoedeisende moties tot het verleden behoren.

Structurele oplossing

Ook GroenLinks-raadslid Chahira Mediani pleit voor een soortgelijk plan. “Het liefst zien we een samenleving waarin niemand een beroep hoeft te doen op de voedselbank. Maar nu dat wel het geval is, kijken we ook naar de toekomst.” Ze vraagt om een plan van aanpak voor de toekomst met een structurele oplossing. De motie werd unaniem aangenomen.

Bedrag verdubbelen?

In aanloop naar de raadsvergadering besprak Brouwers de motie ook met het college. Tot genoegen van verantwoordelijk wethouder René van Ginderen. “Het is fijn dat we hierover mochten meedenken.” Volgens Brouwers heeft het college gevraagd om in de motie nog geen bedrag te noemen voor de eenmalige bijdrage. “We hadden in eerste instantie een voorstel gedaan van 25.000 euro. Het college opperde om zelf een bedrag te bepalen. We zien vaak dat het college in zo’n geval het gevraagde bedrag verdubbelt, dus ik hoop dat ze dat hier ook doen”, aldus Brouwers.

Regionaal verband

Wethouder Van Ginderen vertelde in de raadsvergadering dat hij in gesprek is met de voedselbank en met wethouders van andere gemeenten die de voedselbank in hun portefeuille hebben. “We bepalen in regionaal verband en in afstemming met elkaar wanneer extra steun nodig is en om welk bedrag het dan zal gaan”, zegt Van Ginderen. Hij voegde daaraan toe dat hij voorstander is van een plan van aanpak voor de toekomst.

 

Luister naar het interview met Jan Brouwers (Het Fractiehuis dd. 18 januari 2023)