Roosendaal

Denktank Water gaat wateroverlast in Roosendaal beperken

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

In Roosendaal hebben 15 mensen zich aangemeld voor de Denktank Water. De gemeente heeft de denktank opgezet om samen waterproblemen in Roosendaal aan te pakken.

De gemeente Roosendaal wilde graag burgers mee laten denken over wateroverlast. Zowel over de problemen van nu als over toekomstige problemen met water die kunnen ontstaan door de klimaatverandering. Roosendaal denkt zo de kennis over waterbeheer te kunnen vergroten. De denktank gaat gevraagd en ongevraagd advies geven om problemen op te lossen of te voorkomen.

Burgerhout

Roosendaal had op LinkedIn en in de Bode een oproep gedaan. Volgens de gemeente kwamen er op die oproep 15 enthousiaste reacties. Op 20 februari is de groep voor het eerst bijeen gekomen. Voortaan zullen ze ongeveer om de maand samenkomen om thema’s te bespreken. De volgende bijeenkomst is op woensdag 10 april. Dan praat de Denktank Water over de wijk Burgerhout in Roosendaal.