Bergen op Zoom

Dialoog moet vluchtelingenaanpak bepalen in Bergen op Zoom

Redactie Redactie

De gemeente Bergen op Zoom gaat de dialoog aan met bewoners en maatschappelijke organisaties om te bepalen hoe er om wordt gegaan met de toenemende vluchtelingenstroom.

De hoofdvraag die wordt gesteld aan bewoners en maatschappelijke organisaties is: Wil en kan de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die verder gaat dan de wettelijke taakstelling en zo ja, op wat voor manier dan? Het gaat voornamelijk over de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders.

In maart staat er ook een expertmeeting op het programma. De college- en raadsleden krijgen bij deze bijeenkomst informatie van deskundigen over huisvesting, financiën en ondersteuning. De uitkomst van deze expertmeeting wordt vervolgens gecommuniceerd met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in mei de beslissing.