Zundert

Dierenleed in Zundert tijdens het snoeien ondanks faunacheck

Snoeiafval

Kitty Joachems Kitty Joachems

De afgelopen weken werd grootschalige snoei uitgevoerd bij wegbeplanting in de gemeente Zundert. Ine Timmers, raadslid voor Dorpsbelangen, hoorde van een aantal inwoners dat zij zich zorgen maken over het welzijn van vogels en andere dieren die slachtoffer dreigen te worden van deze werkzaamheden. In raadsvragen aan het college vraagt ze welke maatregelen de gemeente neemt om verstoring van nesten bij snoei te voorkomen.

In een reactie laat wethouder Kools weten dat er altijd eerst een quickscan wordt uitgevoerd. “Als we tijdens die scan een nest zien in een boom markeren we de boom en slaan we die boom over. Op een later moment gaan we dan terug naar de gemarkeerde plekken om daar alsnog te snoeien”, zegt Kools.

Kleine nesten blijven onopgemerkt

Dat stelt Timmers niet gerust. “Veel dieren maken hun nesten zo onopvallend mogelijk. Ondanks de flora- en faunacheck blijven een aantal nesten en verblijfplaatsen onopgemerkt. Naast haar werk als raadslid is ze ook voorzitter van Vogelrevalidatiecentrum Zundert. “Daar zie ik het leed van nestjes die over het hoofd zijn gezien. Er worden veel jonge vogeltjes en eekhoorntjes binnengebracht”, aldus Timmers. “Ik zou dan ook liever zien dat zoveel mogelijk buiten het broedseizoen gesnoeid wordt.” Volgens haar is dat gangbaar, vanuit de zorgplicht voor fauna.

Wethouder Kools schrijf in haar antwoord dat het niet anders kan. “De gemeente is wettelijk verplicht om met regelmaat aantoonbaar een Boom Veiligheid Controle (BVC) uit te voeren. “Dit betekent dat we om de drie jaar alle bomen moeten controleren.” De gemeente doet dit in combinatie met de nodige snoeiwerkzaamheden. “Om bij alle bomen binnen de gemeente iedere drie jaar een BVC uit te voeren is het noodzakelijk dat we het jaarrond deze werkzaamheden kunnen uitvoeren”, aldus de wethouder.

Betrokken inwoners in Zundert

Aanvullend laat haar woordvoerder aan onze redactie weten blij te zijn met de betrokkenheid van inwoners. “Gelukkig merken we vrijwel dagelijks dat boomverzorgers door omwonenden op nesten worden geattendeerd. Dan registreren we dit en laten we die betreffende boom met rust.”

Timmers weet nog niet of ze vervolgvragen gaat stellen of bijvoorbeeld met een motie komt op het snoeibeleid van de gemeente. “Ik laat het even bezinken en ga in gesprek met andere partijen, daarna neem ik daarover een beslissing”, besluit ze.