Roosendaal

Dit verandert er in 2024 in Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeenteraad en het college van de gemeente Roosendaal vergaderen volop over de Programmabegroting 2024. Over een aantal onderwerpen gaan ze deze week nog samen in debat voordat de begroting donderdag kan worden vastgesteld.

In de raadsvergadering van komende donderdag gaat het debat naar verwachting over belangrijke dossiers als het vereenvoudigen van subsidieaanvragen, het veiligheidsgevoel, herbouw en wonen, Roosendaal studentenstad, toegankelijkheid en afvalstoffenheffing.

Bekijk hier de begroting 2024 in één oogopslag (infographic) van de gemeente Roosendaal.

Maar een aantal zaken zijn al duidelijk. Dit verandert er volgend jaar in de gemeente Roosendaal.

Vernieuwd cameratoezicht

Het vernieuwd besluit over cameratoezicht maakt de inzet van camera’s per 1 januari flexibeler mogelijk. Het Openbaar Ministerie, politie en burgemeester nemen besluiten over cameratoezicht altijd samen. “Cameratoezicht is altijd een buikpijnbesluit’, zegt burgemeester Han van Midden. “Het is nooit een lange termijn oplossing.” Vanaf volgend jaar zetten zij cameratoezicht kortstondiger in op hotspots om tijdelijk overlast weg te halen.

Trainingen valpreventie

In 2023 biedt de gemeente de trainingen valpreventie alleen aan in Buurtcentrum Kalsdonk. Volgend jaar wordt dit uitgebreid naar andere wijken en dorpen in de gemeente.

Betrouwbaarheid, gastvrijheid en heldere taal

Vanaf volgend jaar krijgen alle medewerkers van de gemeente Roosendaal een training aangeboden zodat alle afdelingen betrouwbaar en gastvrijheid handelen. “Ik denk dat veel ambtenaren dat al doen maar we gaan trainingen aanbieden aan de hele organisatie”, aldus wethouder Evelien van der Star. “Dat geldt ook voor het verbeteren van onze communicatie. Heldere taal is belangrijk.”

Leegstand in de binnenstad

Het college vermindert het aantal leegstaande panden in de binnenstad onder andere door startende ondernemers een plek te bieden in een pand wat nu leegstaat. “We werken hierin samen met VOLOP Brabant. We beginnen met de Raadhuisstraat en er heeft zich al een ondernemer gemeld die het komende jaar meedoet”, vertelt wethouder Sanneke Vermeulen.

30 kilometer zones

De gemeente verlaagt de maximumsnelheid in de Dunantstraat en de Nispensestraat naar dertig kilometer. In de loop van 2024 worden dat dertig kilometer zones.

Verhoogd parkeertarief

Het parkeertarief gaat zowel op straat als in de parkeergarages met vijftien cent per uur omhoog.

Lees ook: Parkeren in Roosendaal wordt volgend jaar duurder

Meer uitgiftepunten voor menstruatieproducten

Eind 2022 was er slechts een enkel uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. Inmiddels is dat aantal gegroeid. “Toen ik u in juli een tussenstand gaf waren er acht uitgiftepunten. Nu zijn dat er veertien”, laat wethouder René van Ginderen aan de raad weten. Het is de bedoeling dat in 2024 het aantal punten nog verder uitbreidt. Zodat jonge meisjes en vrouwen die het zelf niet kunnen betalen gratis over menstruatieproducten kunnen beschikken.

Na de presentatie van de Programmabegroting en voordat deze besproken is met de leden van de gemeenteraad gaf wethouder Evelien van der Star een toelichting op de begroting in Het Fractiehuis op ZuidWest FM. Beluister het interview hieronder

Lees ook: Tampons en maandverband zijn binnenkort op meer plaatsen in Roosendaal en dorpen gratis verkrijgbaar