Bergen op Zoom

Doorbraak impasse Ondernemersfonds: ‘De juiste mensen doen nu het juiste werk’

Han Verbeem Han Verbeem

De impasse rondom de bekostiging van de BIZ, met het Ondernemersfonds voor de binnenstad van Bergen op Zoom, lijkt doorbroken. Kees van Male is sinds de terugtreding van het oude Sterck-bestuur benoemd tot gevolmachtigd waarnemer en krijgt toestemming van de Bergse gemeenteraad om een nieuw financieringsmodel op te zetten.

Differentiatie

Het uitgangspunt daarbij is differentiatie: verschillende tarieven, afhankelijk van de onderneming en de locatie. In september komt Van Male met een voorstel naar de Bergse gemeenteraad. Wethouder Jeroen de Lange is blij met de ontwikkelingen: “De juiste mensen doen nu het juiste werk.”

Activiteiten en pr

Het Ondernemersfonds is nodig voor de financiering van pr-campagnes en het organiseren van evenementen zoals de Krabbenfoor en activiteiten rondom de maandelijkse koopzondagen. Om de jaarbegroting van 275.000 euro rond te kunnen krijgen, is in december bij vaststelling van de BIZ (Bedrijven Investering Zone) rekening gehouden met een jaarbijdrage van 900 euro per ondernemer. Deze verplichte afdracht zou voor álle ondernemers in het BIZ-gebied hetzelfde zijn, zo was het oorspronkelijke plan.

Nieuw financieringsmodel

Dat stuitte op weerstand bij veel ondernemers en vooral de bedrijven in de aanloopstraten en kleinere winkels zouden onevenredig zwaar belast worden. Daarom heeft de Bergse raad in maart een de verordening gewijzigd waardoor de tarieven fors zijn bevroren op het oude niveau van de vorige BIZ-regeling: 450 euro voor ondernemingen op de A-locaties en 250 euro voor winkels en horeca in de aanloopstraten. Ook het toevoegen van nieuwe straten aan het BIZ-gebied is in de ijskast gezet; dit in afwachting van een nieuw financieringsmodel. Voor het huidige coronajaar is de jaarbijdrage vastgesteld op 100 euro.

Draagvlak

Voor VVD-raadslid Dominique Hopmans, initiatiefnemer van het wijzigingsplan van afgelopen maart, sluit het onderzoeksplan van Van Male en het nieuwe Sterck-bestuur hier naadloos op aan. “Het belangrijkste is, dat er draagvlak is voor de hoogte van de afdrachten en voor de begroting”, stelt hij. Van Male zelf is het daarmee eens maar stelt wél dat het vastgestelde budget nodig is om de verenigingsactiviteiten naar behoren uit te kunnen voeren. Juist nu, in deze tijd dat de horeca en middenstand langzaam opklautert uit de coronacrisis, is het zaak de binnenstad goed op de kaart te zetten – stelt hij.

Voorzittersrol

Kees van Male is benaderd om het voorzitterschap van de ondernemersvereniging op zich te nemen en een nieuw bestuur samen te stellen. De statuten van Sterck zijn aangepast waardoor het ook voor niet-ondernemers mogelijk is de vereniging aan te voeren. Een neutrale voorzitter biedt kansen: “Ik heb geen bedrijfsbelang dien alleen het algemene belang van de Bergse binnenstad”, stelt hij. Van Male heeft bovendien de tijd ervoor. Sinds vorig jaar is hij met pensioen.