Roosendaal

Drank- en drugsafval in Roosendaalse speeltuintjes: ongezond, onveilig en ongewenst

Kitty Joachems Kitty Joachems

Maak speeltuintjes in de Roosendaalse wijken vaker schoon en verscherp op die plekken het toezicht in de avonduren. Volgens D66-raadslid Bejar Taher is dat de beste manier om het dumpen van drank- en drugsafval in speeltuintjes tegen te gaan.

In een interview in Het Fractiehuis op ZuidWest FM vertelt Taher dat hij de afgelopen weken van meerdere bezorgde ouders hoorde over het afvalprobleem in de speeltuintjes. Taher besloot zelf een kijkje te nemen. “Ik liep een rondje door Kalsdonk en zag in een speeltuintje gebruikte naalden liggen.” Hij trof ook wietzakjes, cocaïnezakjes en veel blikjes bier aan. “Als een kind zich per ongeluk prikt kunnen de gevolgen heel groot zijn. Dit is ongezond, onveilig en ongewenst”, zegt Taher.

Veiligheid Roosendaalse kinderen

“Ik hoopte nog dat de gemeente het snel zou komen opruimen maar toen dat niet gebeurde vond ik het tijd om schriftelijke vragen te stellen”, legt Taher uit. Hij vraagt het college hoe vaak de speeltuintjes in wijken en dorpen worden schoongemaakt. In zijn schrijven hamert hij op de veiligheid van de Roosendaalse kinderen. “Welke maatregelen kun en wilt u nemen om vaker schoon te maken bij de speeltuintjes?”

Meer toezicht

Als het aan Taher ligt komt er ook meer toezicht. Vooral in de avonduren. Want dan verandert het speeltuintje kennelijk in een hangplek waar mensen drank en drugs gebruiken zonder het afval op te ruimen. Hij is er niet zeker van of het faciliteren van hangplekken voor de jeugd bijdraagt aan een oplossing voor dit probleem. “We moeten de jeugd niet te veel belemmeren. Maar het is wel belangrijk dat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun drugs- of drankafval laten rondslingeren. En het is helemaal niet zeker dat het jongeren zijn die deze rommel veroorzaken.”

Drugscriminaliteit in de wijken

In een ander schrijven aan het gemeentebestuur vraagt Taher aandacht voor drugscriminaliteit in de wijken. In zijn brief verwijst hij naar een onderzoek waaruit blijkt dat gemeenten veel moeite hebben om drugscriminaliteit in de wijken aan te pakken en te bestrijden. “Onze fractie heeft dat artikel bestudeerd. We zien dat er te weinig mankracht is en dat er te weinig geld beschikbaar wordt gesteld. Ik zeg niet dat dat in Roosendaal het geval is maar mijn partij wil de resultaten van dit onderzoek wel graag onder de aandacht brengen”, aldus Taher.

Gemeente doet het uitstekend

Toch heeft Taher wel het idee dat veiligheid goed wordt aangepakt. “De gemeente Roosendaal doet het, met onze burgemeester voorop, uitstekend op dit gebied. Er wordt alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen”, stelt Taher. Hij vindt dat de veiligheid van de burgers voorop staat en dat de gemeente allerlei maatregelen neemt om dit te bereiken. “Maar er bestaan problemen en de drugsproblematiek is heel groot en bestaat al heel lang. Dat gaat veel verder. Dit gaat over kwetsbaarheid, kansengelijkheid en toekomstperspectief. Het is goed dat de gemeente hieraan werkt maar men moet wel scherp blijven.”

Beluister hier het hele interview: