West-Brabant

Drie gemeenten presenteren ontwerpvisie op samenwerken

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie Brabantse Walgemeenten hebben donderdagochtend hun gezamenlijke visie op de samenwerking gepresenteerd.

De colleges van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien vooral kansen voor het behoud van een uniek natuurlandschap, een excellente woonomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. Maintenance, biobased economy en logistiek vormen onderdeel van de economische pijler van de regio West-Brabant. Via de regio profiteert de Brabantse Wal van deze economische topsectoren.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht startten in de zomer van 2016 met een bestuurlijk traject om te komen tot een gezamenlijke visie op krachtig bestuur op de Brabantse Wal.

De komende maanden maken de colleges een uitvoeringsagenda met concrete actiepunten, zoals activiteiten op het gebied van toerisme, het vergroten van de herkenbaarheid van de Brabantse Wal en het versterken van de relatie met het lokaal onderwijs.

Dinsdag 4 april gaan de colleges in het Markiezenhof in Bergen op Zoom in gesprek met de gezamenlijke gemeenteraden over de ontwerpvisie. Dat is het begin van een proces dat duurt tot de zomer en waarna raden en colleges uiteindelijk de samenwerkingsvisie vaststellen.