Roosendaal

Drie Roosendaalse scholen starten Heel Tongerlo leest

Herbert Kats Herbert Kats

De Roosendaalse Scholengemeenschap Tongerlo heeft een nieuw initiatief gelanceerd om het lezen te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen afneemt. Om het tij te keren is Heel Tongerlo Leest gestart.

Met het project krijgt lezen op een nieuwe manier een vaste plek in het onderwijs op Norbertus, Gertrudis en DaVinci. Eenmaal in de week leest iedereen, zowel leerling als medewerker, twintig minuten. “Dat kan uit een (e)boek zijn, uit een krant of tijdschrift: dat bepaalt iedereen zelf. En om dit initiatief te ondersteunen, krijgen alle leerlingen en alle medewerkers voor de kerstvakantie een boek”, zo blijkt uit een toelichting. De scholengemeenschap wil zo ook buiten de lessen om een bijdrage aan leesbevordering leveren.

Begrip

Mensen hebben dagelijks te maken met teksten. Op papier en steeds vaker ook digitaal. Lezen met begrip is dan ook één van de belangrijkste basisvaardigheden in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt echter dat het tekstbegrip daalt. Bovendien hebben leerlingen minder plezier in lezen dan vroeger. Dat werkt averechts, want wie plezier in lezen heeft, leest meer en vergroot zo zowel zijn tekstbegrip als woordenschat.

Bibliotheek

Daarom stelt Scholengemeenschap Tongerlo zich ten doel om te stimuleren dat leerlingen én medewerkers lezen. De scholen van Tongerlo werken dit schooljaar intensief samen met Bibliotheek West-Brabant. Een leesconsulent van de bibliotheek is wekelijks op school aanwezig om docenten te ondersteunen. Ook wordt op iedere locatie een uitgebreide en gevarieerde collectie boeken opgebouwd.