Woensdrecht

Een kras op de carrosserie van het college

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het was donderdagavond een ongemakkelijk moment voor wethouder Henk Kielman. De drie oppositiepartijen D66, PvdA en AKT dienden tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring in tegen het college, vanwege de tegenvaller van 2,2 miljoen euro in 2019. De drie fracties verweten het college een gebrek aan controle.

Immers, zo stellen ze, de tegenvallers dienden zich al vroeg in het kalenderjaar aan. Uiteindelijk is de motie van afkeuring verworpen maar de terechtwijzing zorgde wel voor een spreekwoordelijke ‘kras op de carrosserie’ van het college, aldus D66-voorman Thierry de Heer namens de drie oppositiepartijen. De fracties hebben bewust géén motie van wantrouwen ingediend, het zwaarste middel dat de raad kan inzetten. “Dan staat de auto stil en is het einde verhaal. Met een kras kan het college nog gewoon doorrijden.”

Van overschot naar miljoenentekort

Eind vorig jaar leken de gemeentelijke financiën nog op orde en tijdens de begrotingsbehandeling ontstond de indruk dat Woensdrecht met een licht positief resultaat de boeken over 2019 zou sluiten. Kort daarna moest Kielman met een geheel andere boodschap naar de raad terugkeren. Door onverwachte tegenvallers dreigde juist een tekort van rond de 2 miljoen, zo werd in november duidelijk. Oorzaken: extra kosten door Jeugdzorg en WMO, en negatieve gevolgen van de stikstofcrisis. De gemeente liep daardoor inkomsten mis uit bouwleges, onder meer bij bedrijvenlocatie Aviolanda.

Signalen gemist

Kwam deze tegenvaller écht zo onverwacht? “Zeker niet”, aldus Thierry de Heer. Zijn partij, maar ook PvdA en AKT, hadden al gedurende het jaar Kielman al meerdere malen gewaarschuwd voor de negatieve effecten. “Het college had de signalen moeten oppakken. De stikstofcrisis werd al in mei 2019 duidelijk en wat de tekorten op het sociaal domein betreft, daar hebben vrijwel álle gemeenten last van. Woensdrecht kan daarin geen uitzondering zijn.”

Slapeloze nachten

Kielman zelf beloofde de gemeenteraad beterschap en gaf toe zelf ook slapeloze nachten te hebben gehad van de financiële klap. Hij hoefde echter niet voor zijn positie te vrezen omdat de motie al op voorhand door de coalitiepartijen ABZ, VVD, CDA werd verworpen.

Had het eigenlijk wel zin zo’n motie in te dienen, terwijl duidelijk was dat de coalitie -en daarmee een raadsmeerderheid- de rijen zou sluiten? De Heer vindt van wel. “Als oppositie willen we naar buiten toe laten merken dat dit echt niet kón. En het is ook een tik op de vingers voor de wethouder. Gelukkig hebben we er vertrouwen in dat het college nu wél in control is en alert blijft op nieuwe tegenvallers.” Want die zullen zich ongetwijfeld blijven aandienen, stelt De Heer, door de gevolgen van de coronacrisis. Maar ook de zeer ernstige financiële problemen van buurgemeente Bergen op Zoom, waarmee Woensdrecht intensief samenwerkt, baren hem grote zorgen. “Daar moeten we als gemeente niet in meegezogen worden.”