Roosendaal

Eén voor twaalf voor Werkplaats Roosendaal, 35 banen op de tocht

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

NS en ProRail willen het spoor rondom Roosendaal herinrichten. Zij trekken ruim veertig miljoen euro uit voor de reiniging en het onderhoud van sporen en treinen. Als gevolg van deze plannen, gaan er mogelijk 35 banen bij Spoorijzer Werkplaats in Roosendaal verloren. Ook de bestemming voor de monumentale locomotievenloods is onzeker.

ProRail en NS onderzochten zeven scenario’s, waarvan er nog twee op tafel liggen. Zeer waarschijnlijk wordt de loods afgesloten van de verbinding naar het hoofdspoor.

Voor de Werkplaats is het volgens directeur Eric van Wijngaarden één voor twaalf. Zijn bedrijf lijdt nu al schade. “Bij onze klanten is bekend dat deze locloods geen toekomst heeft. Zij zoeken oplossingen voor de langere termijn.”

De 35 werknemers van het bedrijf wonen in Roosendaal en omgeving. Voor hen is het niet aantrekkelijk om in een andere regio aan de slag te gaan. Het management van Spoorijzer kan eventueel in Rotterdam aan het werk. “Maar daar zijn momenteel andere spelers actief,” aldus van Wijngaarden. “We hebben daardoor nu niet de beste kaarten. We staan op positie twee.”

Wel subsidie, geen onderhoud

Het monumentale pand aan de Bosstraat is eigendom van BOEi. Deze erfgoedorganisatie heeft zeven jaar na de restauratie aan de buitenkant geen onderhoud meer uitgevoerd. Paul Klaver van PvdA Roosendaal vindt dit opmerkelijk, omdat BOEi hier wel subsidie voor heeft gekregen. Door achterstallig onderhoud is het seinhuis zelfs onbruikbaar geworden. Hij stelt daarom raadsvragen over onder andere de monumentale waarde van het spoorwegemplacement.

Volgens Klaver is niet alleen de cultuurhistorische waarde van belang in de ontwikkelingsplannen. “Je moet een goede mix van mobiliteit, wonen en werken hebben, als je als Roosendaal een spoorstad wil blijven. De verbindingen – naar noord, oost, zuid en west – zijn ontzettend belangrijk voor je toekomst, maar dan moet je wel weten wat er speelt en wat de plannen van NS en ProRail zijn. Meten is weten.”

PvdA Roosendaal ziet ook dat de toekomst van Spoorijzer onzeker is. “Behalve erfgoedbewaking, is het ook het bewaken van de mogelijkheden om deze unieke werkgelegenheid in stand te houden,” aldus Klaver.

Capaciteit

Mocht er wel een spoorverbinding naar de loods blijven, dan biedt dat kansen voor het bedrijf. ProRail vervangt momenteel het huidige treinbeveiligingssysteem. “Dan moet een grote hoeveelheid treinen omgebouwd worden. De capaciteit daarvoor hebben we in deze hal,” aldus Van Wijngaarden. “Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in de infrastructuur en de hal.”