Roosendaal

Er komt een extra boa in Roosendaal

Paul Joachems Paul Joachems

Het zwerfafval in Roosendaal moet drastisch worden teruggedrongen. Wethouder Klaar Koenraad van de gemeente Roosendaal kreeg afgelopen zomer via een motie van de gemeenteraad de opdracht om te onderzoeken in hoeverre hiervoor extra handhaving, toezicht en cameratoezicht kan worden ingezet. Ook de voorlichting naar de inwoners moet beter vindt de raad. Hoewel de beantwoording van de vragen door de wethouder volgens sommigen geen schoonheidsprijs verdient is in de raadsvergadering van november besloten 1 extra boa aan te stellen.

Door: Kitty Joachems

De motie van VLP, Roosendaalse Lijst, CDA en VVD werd in de raadsvergadering van 9 juli unaniem aangenomen. Daarin vraagt de gemeenteraad aan wethouder Koenraad om met een voorstel te komen. De wethouder heeft de raad nu in een brief geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn. Ze geeft per optie ook inzicht in het kostenplaatje.

Toezicht en handhaving

Wethouder Koenraad laat weten dat het inhuren van een extra koppel handhavers op jaarbasis 120.000 euro kost. Uit onderzoek blijkt tijdelijk cameratoezicht beperkt mogelijk te zijn. “Er kan gedurende een half jaar een proef worden gedaan met 2 camera’s die “onopvallend” worden opgehangen”, schrijft de wethouder. De technische kosten bedragen 7.500 euro.

Communicatie

Met 40.000 euro extra kan de voorlichting rondom afval en zwerfafval worden uitgebreid. Het idee is om meer te communicatie over het bijplaatsen van afval en ook meer geld te investeren in de uitingen naar anderstaligen.

Kiezen

De wethouder laat in haar brief aan de raad weten dat er in de huidige begroting geen rekening is gehouden met de kosten die gemoeid zijn met uitvoering van deze motie. Ze vraagt de gemeenteraadsleden dan ook welke keuze zij willen maken en uit welke kostenpost het bijbehorend bedrag moet worden betaald.

Not-done

De indieners van de motie vinden dit een vreemde gang van zaken. Zij zijn van mening dat de wethouder deze motie uit hoort te voeren. Een brief sturen dat de raad zelf het bedrag maar moet vinden in de begroting bestempelen zij als not-done.

Geen cameratoezicht

Ook inhoudelijk leidt de reactie van de wethouder tot discussie. Zo zijn Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst en Wilbert Brouwers van de VLP geen voorstanders van cameratoezicht. “Ervaringen van andere steden leert ons dat dat niet het gewenste effect gaat opleveren”, stelt Brouwers. “Bovendien zou je dan een extra boa in moeten zetten die vervolgens het grootste deel van de tijd kwijt is aan het bekijken van de videobeelden. Dan zien we die boa liever op straat”, vult Goossens aan.

Amendement

De VLP en de Roosendaalse Lijst zijn het er samen over eens dat geïnvesteerd moet worden in 1 boa. Daarmee is een bedrag gemoeid van 60.000 euro. Zij hebben hiervoor een amendement geschreven waarbij ze aangeven uit welke post op de begroting dit bedrag kan worden betaald. Ze dienen het amendement in met Burger Belangen Roosendaal en lijst Wezenbeek. Wat de voorlichting betreft zijn Goossens en Brouwers stellig: “dat had de wethouder zelf, met haar eigen budget, moeten regelen.”

Corona

Zeker met het oog op het toezicht houden op en handhaven van coronamaatregelen kan het zo zijn dat de extra boa daarvoor moet worden ingezet en niet op het terugdringen van zwerfafval. Als dat zo is dan zijn Goossens en Brouwers de beroerdste niet. De wethouder mag de boa inzetten daar waar dat het hardste nodig is.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van 9 november 2020 over de Programmabegroting 2021 en de Najaarsbrief 2020 besluit de raad het amendement aan te nemen en geld vrij te maken voor 1 extra boa.

Luister hieronder naar het interview met Charl Goossens (Roosendaalse Lijst) en Wilbert Brouwers (VLP) wat eerder werd uitgezonden in het Fractiehuis bij ZuidWestFM: