Roosendaal

Eric de Regt: “Er is al teveel moois gesloopt in de gemeente Roosendaal. Dat moet stoppen”

Kitty Joachems Kitty Joachems

Eerder dit jaar viel het VLP-raadslid Eric de Regt op dat er nergens in de gemeente Roosendaal een beschermd dorps- of stadsgezicht is. En toch komen er volgens hem aardig wat plekken voor in aanmerking. Daarom vroeg hij het college om hier actie op te ondernemen. Maar de gemeente liet weten hier voorlopig niets mee te doen omdat belangrijke panden en monumenten al genoeg beschermd zijn door ze te laten vallen onder Waardecultuurhistorie.

Volgens René Hermans uit Wouw zijn de Markt in Wouw en de aanlengende straten wel degelijk verklaard tot beschermd dorpsgezicht. Dat staat volgens hem ook te lezen op de website van de gemeente Roosendaal. Hermans is deskundige als het gaat om de historie van Wouw. “In 1971 is er een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis van Wouw met de omwonenden van de Markt. Toen is besloten om er een beschermd dorpsgezicht van te maken. Begin 1972 heeft de Wouwse gemeenteraad het besluit genomen”. Wouw was tot de herindeling in 1997 een zelfstandige gemeente.

Geen moderne, nieuwe gebouwen

Maar als er dan toch sprake is van het expliciet vaststellen van officieel beschermde dorps- en stadsgezichten dan zou volgens Hermans nog steeds de Markt, de Roosendaalsestraat en de Bergsestraat in aanmerking moeten komen. “Dat zijn straten die voeren naar de Markt. Tussen de oude panden die daar staan horen geen moderne, nieuwe gebouwen”, vindt Hermans.

Stapje verder

Volgens De Regt klopt het dat een aantal panden en monumenten vallen onder Waardecultuurhistorie. “Dat is ook een soort van beschermde status. Maar mijn wens is om hier nog een stapje verder in te gaan. Aan een officieel beschermd dorps- of stadsgezicht hangen veel meer en uitgebreidere regels. Daardoor kan er niet gemakkelijk iets veranderd worden. En slopen wordt helemaal lastig.”

Functionaliteit boven authenticiteit

In het verleden zijn volgens De Regt veel mooie delen van Roosendaal verdwenen onder de slopershamer. “Men vond functionaliteit vaak belangrijker dan authenticiteit. De VLP wil dit een halt toe roepen door een aantal delen van de gemeente aan te wijzen als beschermd dorps- of stadsgezicht. De Regt is dan ook van plan om er nu werk van te maken.

Wat de VLP Roosendaal betreft gaan we de mooiste plekjes van onze gemeente een beschermde status geven, zodat deze bewaard blijven voor ons nageslacht!

Geplaatst door Eric de Regt op Maandag 29 maart 2021

 

Uitgebreide procedure

En daar komt nog heel wat bij kijken. Er moet per gebied een hele procedure worden doorlopen. Er moet onderbouwd worden waarom dit gebied in aanmerking komt voor deze status. Er moet een motivatie geschreven worden. Bovendien is het noodzakelijk om dit ook met de inwoners van dat gebied te bespreken. Voor hen heeft dit immers veel gevolgen. Wonen in zo’n beschermd gebied kan de nodige beperkingen met zich meebrengen omdat er doorgaans niet of nauwelijks ruimte is voor aanpassing of sloop.

Nieuw bestemmingsplan

Als dit voorbereidende gedeelte is afgerond buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. Na een positief besluit is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan te maken waarin staat wat wel en wat niet mag in dat gebied.

Zeven gebieden

Inmiddels heeft De Regt een eigenstandige motie ingediend, die nu al kan rekenen op steun van alle Roosendaalse fracties. Hierin wijst hij 5 gebieden uit de stad en 2 gebieden uit de dorpen aan die mogelijk beschermd dorp- of stadsgezicht worden. “De lijst is opgesteld op basis van historie en authenticiteit. Mijn motie is een opdracht aan het college om met deze 7 gebieden te starten. Later zal blijken of de lijst langer moet worden of juist moet worden ingekort”. Voor de stad staan de Parklaan, delen van de wijk Kalsdonk, het parochiecentrum Burgerhout, het historisch lint van Molenstraat, Raadhuisstraat en Markt en het gebied Badhuisstraat, Boulevard Antverpia en een gedeelte van de Hulsdonksestraat op de lijst. Voor de dorpen de eerdergenoemde Markt in Wouw, samen met de Roosendaalsestraat en de Bergsestraat. En ook de kern van Wouwse Plantage staat op de lijst.

Nieuwe omgevingswet

De gemeente heeft laten weten in elk geval te willen wachten op de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2022 in gaat. Dat vindt De Regt een prima plan. “Gezien de uitgebreide procedure zijn we wel een jaar verder voordat die beschermde dorps- en stadsgezichten zijn aangewezen. Dus zij kunnen den mooi een plekje krijgen in de nieuwe wet”, stelt De Regt.

Lees ook: Gemeente Roosendaal: beschermd dorps- of stadsgezicht niet per se nodig