Etten-Leur

Etten-Leur pakt tot in 2025 uit met 80 jaar bevrijding

De bevrijders van 104de divisie (Timberwolves) in een Willys jeep. Foto Militair Historisch museum Achtmaal.

De bevrijders van 104de divisie (Timberwolves) in een Willys jeep. Foto Militair Historisch museum Achtmaal.

Herbert Kats Herbert Kats

Etten-Leur neemt uitvoerig de tijd om stil te staan bij de bevrijding van de gemeente op 30 oktober 1944. Vanaf het eerste weekeind in november tot het voorjaar van 2025 zijn er activiteiten onder het vaandel van de Stuurgroep 80 jaar Bevrijding Etten-Leur.

Helemaal in beton gegoten is het programma nog niet. Zo is de heemkundekring Jan Uten Houte een flink aandeel toebedeeld. Maar het zal nog een klus worden om het aangevraagde militaire materieel op het plein bij theater De Nobelaer twee dagen lang te kunnen uitstallen. “Een defilé is door de hoge benzineprijzen te duur geworden”, wist woordvoerder Jos Buijs al.

Grote vraag naar voertuigen

Een van de pronkstukken van het museum in Achtmaal: een Sherman tank.
Een van de pronkstukken van het museum in Achtmaal: een Sherman tank.

Voor de voertuigen is een beroep gedaan op het Militair Historisch museum in Achtmaal. Dat kan vanwege de grote vraag, ook uit andere gemeenten, echter niet hardop beloven dat er materieel beschikbaar is, legt woordvoerder Cees Jacobs uit. “En als het er op aan zou komen, gaat onze eigen gemeente Zundert voor. Rol speelt ook dat in het ruim gevulde depot slechts een handvol wagens geschikt is om even uit te lenen.”

Zie ook de website van het Militair Historisch museum in Achtmaal.

Uitgebreid programma

Dat neemt niet weg dat er maanden lang een uitgebreid en gevarieerd programma wordt geboden. Vanaf de eerste week van november tot voorjaar 2025 staat Etten-Leur stil bij het gegeven dat de gemeente 80 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Ook de organisatie houdt in aanmerking dat er steeds minder veteranen beschikbaar zullen zijn.

Voor het hele programma staat het motto Vrijheid in Verbondenheid centraal. Op verschillende momenten zullen verspreid over diverse locaties en in nauwe samenwerking met de Oranjestichting verschillende activiteiten worden geboden. Plaatselijke, regionale én landelijke culturele gezelschappen zullen, ieder op hun eigen wijze, een link leggen met het motto.

Van expo tot straattoneel

Een greep uit de vroegste activiteiten. In het weekeinde van 1 tot en met 3 november trapt de Heemkundekring Jan uten Houte af met een expositie over de bezetting en de bevrijding van Etten-Leur. Daarbij worden ook video’s vertoond met inwoners van Etten-Leur die de oorlog hebben meegemaakt.

Aansluitend op de opening van de expositie speelt theatervereniging De Josjes om 20.30 uur in de zaal De Muze haar voorstelling De Koffer. Een aangrijpend verhaal over de belevenissen van de gevangenen in Auschwitz.

In het Turfschip en het Trouwkerkje in Leur worden 2 november werken tentoongesteld die door inwoners zelf zijn gemaakt en ingestuurd. Ook hiervoor is Vrijheid in Verbondenheid het thema. De expositie is samengesteld door Wilma Borm-Dekkers van Stichting Art2gether. Diezelfde dag is er ’s middags nog een Bevrijdingsconcert van Pro Musica.

Tussen het winkelende publiek door brengen tussen 11.00 en 14.00 uur De Josjes, Max Mini en Onvermeidelijk, afwisselend stukjes straattoneel. Gebaseerd op een verhaal, passend binnen het thema “Vrijheid in verbondenheid”.

Op zaterdagavond speelt het Groot Orkest van muziekvereniging Constantia onder de leiding van dirigente Arlette Zwaans haar Bevrijdingsconcert in het Turfschip. Daar ‘bespreekt’ Muzieksalon Spronk ’s avonds op bijzondere, muzikale wijze, de biografie van Etty Hillesum.

Voor het complete (nu bekende) programma kijk je op de website van Oranjestichting Etten-Leur.