Bergen op Zoom

Evert Weys (GBWP) aangedragen als vervangend wethouder

© Archief ZuidWest TV

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De GBWP heeft Evert Weys aangedragen als kandidaat om wethouder Arjan van der Weegen tijdelijk te vervangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad verzocht een procedure in gang te zetten om dit mogelijk te maken.

De griffie stelt nu een raadsvoorstel op voor de benoeming van Evert Weys. Daarnaast wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag en een integriteitsscreening aangevraagd. In een (extra) raadsvergadering wordt een Commissie Geloofsbrieven benoemd die de geloofsbrieven van Weys onderzoekt. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de benoeming.

Ziekteverlof

Arjan van der Weegen is sinds september 2018 met ziekteverlof. Net voor de kerst werd het verlof verlengd met 16 weken tot 13 april 2019. De wethouder heeft aangegeven dat een derde verlofperiode van 16 weken niet uitgesloten is.