Hoogerheide

Extra capaciteit voor aanpak georganiseerde criminaliteit

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil komend jaar vooral de georganiseerde criminaliteit aanpakken. Er komt extra capaciteit voor.

In het ‘Uitvoeringsprogramma handhaving 2019’ krijgt de aanpak van georganiseerde criminaliteit voorrang. Net als de aanpak van drugscriminaliteit. Vorig jaar waren er in de gemeente Woensdrecht steeds meer dumpingen van drugsafval.

Investeren

Het drugsafval is slecht voor het milieu en gevaarlijk voor de gezondheid. “Des te meer reden om er bovenop te blijven zitten en nog meer te investeren in de samenwerking met onze veiligheidspartners, grondeigenaren en terreinbeheerders,” zegt burgemeester Steven Adriaansen.

De gemeente Woensdrecht wil dat alle partijen, zoals politie, woningbouwcorporaties en natuurorganisaties, nog meer werken als één geheel. Bijvoorbeeld door het afstemmen en delen van informatie, het uitvoeren van gezamenlijke controles en het geven van voorlichting.

Overlast

In het ‘Uitvoeringsprogramma handhaving 2019’ ligt de nadruk verder nog op overlast. De behandeling van klachten en meldingen in de openbare ruimte krijgen prioriteit. Hetzelfde geldt voor toezicht op arbeidsmigranten in woonhuizen en de veiligheid bij evenementen.

Asbest verwerken

Particulieren moeten er rekening mee houden dat de gemeente Woensdrecht goed in de gaten gaat houden hoe ze omgaan met asbest in hun panden. Bij het verwerken van asbesthoudend bouwmateriaal kunnen kleine deeltje vrijkomen die kankerverwekkend zijn. In 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn.

Woensdrecht wil nu al toewerken naar het asbestverbod. “Particulieren mogen asbestdaken kleiner dan 35 m2 zelf afvoeren naar de milieustraat. Wanneer het meer m2 betreft, dient een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. In alle gevallen dient er wel contact opgenomen te worden met de gemeente,” aldus Adriaansen.