Roosendaal

Extra training voor vrijwilligers buurtpreventie in Langdonk

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Vrijwilligers van het team buurtpreventie in de Roosendaalse wijk Langdonk gaan training krijgen om nog beter verdachte situaties op te merken. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van Roosendaalse Lijst over de veiligheid in Langdonk.

Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen over de veiligheid in de wijk Langdonk. De gemeente Roosendaal ziet het minder somber in. Volgens de gemeente gaat de wijk duidelijk vooruit. Dat zou komen door de goede samenwerking van verschillende partijen: de gemeente, woningcorporatie Alwel, welzijnsorganisaties Wijzijn Traverse en het Opbouwwerk, de politie en allerlei bewonersgroepen, zoals het team buurtpreventie en de werkgroep Schoon Langdonk.

De gemeente Roosendaal wijst er op dat er veel overlast is aangepakt in de wijk. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein Lindenburg. Er zijn contacten met probleemgezinnen in de buurt en er is opgetreden tegen vandalisme en vuurwerkoverlast. “Dat zijn repressieve maatregelen die snel effect (kunnen) sorteren,” antwoorden burgemeester en wethouders op de vragen van Roosendaalse Lijst.

Preventieve maatregelen zijn belangrijker

Volgens de gemeente zijn preventieve maatregelen nog belangrijker dan de snelle aanpak van de overlast. Ook al duurt het dan wat langer voordat je resultaat ziet. Zoals de straathoekwerkers die kwetsbare jongeren opsporen en zorgen dat zij de juiste hulp krijgen. Of de vrijwilligers van de buurtpreventie die de gemeente wil gaan trainen om beter te letten op ondermijning.

Ondermijning gaat over criminele activiteiten die goed verborgen zijn, maar die je leert zien als je weet waar je op moet letten. Denk aan het witwassen van crimineel geld via nep-winkels. De gemeente Roosendaal denkt dat leden van de buurtpreventie daar een prima in getraind kunnen worden. “Daardoor zullen zij beter in staat zijn de politie te informeren over verdachte situaties,” schrijven burgemeester en wethouders.

Langdonk opknappen doe je samen

De gemeente Roosendaal gaat ook kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Dat doet ze samen met de buurtbewoners en met woningcorporatie Alwel. Want Alwel is al bezig met plannen om de woningen in de wijk op te knappen. De gemeente kan dan meteen de buitenboel meepakken. Het opknappen van Langdonk doe je niet alleen, vindt Roosendaal: “We willen dit vooral samen met bewoners, woningbouwcorporatie en andere partners oppakken. Zij weten als beste wat nodig is.”