Roosendaal

Financieel gezond Roosendaal heeft zelfs geld voor wat extra’s

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het Roosendaalse college heeft de gemeentelijke financiële cijfers gepresenteerd, tezamen met de begroting voor de komende jaren. Wethouder Toine Theunis is blij met de stand van zaken. Voor de zomer dreigde er nog een tekort van drie miljoen maar dat is weggewerkt.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven en Maarten Elst

“Ondanks de coronacrisis, kunnen we perspectief blijven bieden aan onze inwoner.” Dat valt te lezen in de Najaarsbrief die donderdag aan de raad is gestuurd. Volgens wethouder Theunis is het tekort dat even opdoemde weer verdwenen, door aanvullende bijdragen van het Rijk enerzijds en eigen maatregelen anderzijds. Best een prestatie, vindt hij, zeker omdat corona de nodige financiële gevolgen gaf. Minder parkeerinkomsten bijvoorbeeld en kwijtgescholden precario voor horeca, maar ook de verleende jeugdzorg nam toe. Dan waren er nog de WMO, sociale werkvoorziening en een stijging in het aantal bijstandsuitkeringen. Op sociaal domein was het “even spannend”, aldus de bestuurder.

Anderhalf miljoen

Voor de komende jaren hoeft Roosendaal zich geen zorgen te maken, belooft de begroting. Er is zelfs ruimte voor een aantal extra’s, waaronder meer groenonderhoud, veiligheid en openbare toiletten in het centrum. Bij elkaar valt er anderhalf miljoen te besteden. De verdeling van dat geld is al wel gemaakt -zo gaat er 200.000 naar groenonderhoud- maar wat en waar precies moet nog worden uitgewerkt.

Theunis vertelt dat het beleid dat de gemeente al zo’n tien jaar voert, blijkt te werken. “We gaan uit van het principe ´geen plan, geen geld´.” Zo staat het letterlijk in de inleiding van de begroting. Het past volgens de wethouder helemaal bij de no-nonsense mentaliteit van de Roosendalers. Toch moet er ook ruimte zijn voor vernieuwing, dus als er een goed plan ontstaat wordt er wél geld voor vrijgemaakt. Waar nodig zijn er reserves en die zijn ook inzetbaar bij tegenvallers.

Geen acute zorgen, wel complimenten

Voor nu overheerst optimisme, laat het collegelid geregeld merken. Ook in 2022 worden geen tekorten verwacht. Over het daarna is hij voorzichtiger. In hoeverre Den Haag dan nog bijspringt zal liggen aan de nieuwe landelijke coalitie en zonder die hulp wordt het een stuk lastiger. “Spaarpotjes zijn er niet”, meldt hij. Complimenten zijn er wel, voor de inwoners, ondernemers en bestuurders van organisaties. Die het hoofd koel houden, óók in coronatijd. Theunis: “Niet klagen, niet de hand ophouden, maar creatief zelf oplossingen zoeken. Typisch Roosendaal.”